UTRIKES. Fem så kallade transpersoner inom den amerikanska armén stämmer president Donald Trump efter att han på Twitter skrev att transpersoner inte bör tillåtas ha några befattningar inom USA:s väpnade styrkor.

Det var i slutet av juli som USA:s president Donald Trump meddelade på Twitter att transexuella personer inte är välkomna i den amerikanska armén. Beskedet kom ett år efter att Obama-administrationen meddelade att ”transpersoner” tillåts vara ”öppna med” vilka de är inom försvaret.

På sin Twitter skrev Trump följande:

Efter att ha rådgjort med mina generaler och militära experter, för allas kännedom kommer Förenta staternas regering inte att acceptera eller tillåta transsexuella individer att i någon som helst form tjänstgöra i den amerikanska armén.

Vår militär ska fokusera på att vinna avgörande och överväldigande segrar och kan inte belastas med de omfattande medicinska kostnader och störningar som transsexuell militärpersonal skulle skapa.

Nu har fem transexuella personer inom USA:s armé stämt Trump för hans Twitter-inlägg. Enligt stämningen, som lämnades in i Washington DC, kränker innehållet i presidentens tweet arméanställda transpersoners ”likhet inför lagen”. Stämningen innehåller också en begäran att domstolen förklarar Trumps direktiv som grundlagsstridigt.

Källa:
Transpersoner stämmer Trump


  • Publicerad:
    2017-08-10 07:30