USA Aktivister och den dömdes advokater satte inför tisdagens avrättning i Missouri press på guvernören om att han skulle benåda den numera ”könsomvände” våldtäktsmannen och mördaren.

I Missouri genomfördes under tisdagen den första kända amerikanska avrättningen av ”en öppen transperson” när 49-årige Amber McLaughlin, dömd för brotten våldtäkt och mord begångna 2003, avlivades genom en dödlig injektion i staden Bonne Terre. ”McLaughlin dödförklarades klockan 18:51”, tillkännagav Missouri Department of Corrections i ett skriftligt uttalande på tisdagskvällen.

Den stora frågan allteftersom den planerade dagen för avrättningen närmade sig var huruvida guvernören Mike Parson skulle stå pall för trycket från hbtq-aktivister och advokater om att han skulle benåda den dömde – eftersom denne efter att han begick brotten hade ”genomgått ett könsbyte” och numera var ”en mild person”. Maclaughlins advokater hade även åberopat de psykiska problem som den dömde brottas med, samt det faktum att den jury som rekommenderade påföljden dödsstraff inte var enig. Men i ett uttalande tidigt på tisdagen meddelade Parsons kontor att avrättningen skulle verkställas som planerat. ”Familj samt nära och kära till McLaughlins offer Beverly Guenther förtjänar fred”, heter det i uttalandet, som fortsätter:

Staten Missouri kommer att verkställa McLaughlins dom enligt domstolens order.

Dömdes för mord och våldtäkt begångna i november 2003 - tidigare dömd för våldtäkt av barn

De två hade tidigare ett förhållande, men hade separerat vid tidpunkten för mordet och Guenther hade fått en begäran beviljad om ett förbud för McLaughlin att söka upp henne, efter att denne hotat henne och dessutom gripits för inbrott i hennes hem. Flera veckor efter inbrottet och medan besöksförbudet fortfarande gällde, väntade McLaughlin på Guenther utanför hennes arbetsplats. Han knivhögg och våldtog henne ett flertal gånger enligt åklagaren, som kunde presentera DNA-bevis i form av blod och sperma. En enig jury fann McLaughlin skyldig till mord av första graden, tvångsvåldtäkt och väpnad brottslig handling. Juryn var dock inte enig i sin rekommendation om påföljden dödsstraff. De flesta amerikanska delstater med dödsstraff kräver att en jury enhälligt röstar för att rekommendera eller döma till dödsstraff, men Missouri gör det inte. McLaughlin dömdes inte desto mindre 2006 till döden av en domare i Missouri. I sammanhanget kan nämnas att att den dödsdömde redan 1992 fälldes i en domstol för våldtäkt av en 14-årig flicka.

Amerikanska mainstreammedier betonar rörande verkställandet av McLauglins dödsdom, dels det helt unika i att ”en transsexuell person avrättas, dels det ovanliga i att ”en kvinna” går detta öde till mötes. Man hänvisar här till det faktum att sedan USA:s högsta domstol 1976 återinförde dödsstraffet, så har endast 17 kvinnor avrättats.