VALFUSK. Kommunistiska partiet har fått valnämnden att se över sina rutiner efter ”missarna” i förra valet då kommunisternas valsedlar togs bort.

I valet 2014 plockades Kommunistiska partiets valsedlar bort från ”vissa vallokaler” i Trelleborg, Skåne. Kommunisterna tog enligt tidningen Proletären upp vad de kallar en ”demokratisk aspekt” på valet.

För att göra det rimligt även för mindre partier som ställer upp i valet borde alla valsedlar distribueras genom valnämndens försorg, skriver Proletären, som kommenterar saken med att de demokratiska argumenten vann den gången, och alla partier som i tid begärde det fick sina valsedlar distribuerade ut till de olika vallokalerna i kommunen.

Dock, skriver Proletären, smutsades det demokratiska framsteget av att det visade sig att Kommunistiska Partiets valsedlar hade plockats bort från hela fem vallokaler och att i några av dessa fall var beslutet sanktionerat av ansvarig på vallokalen.

När partiet skrev till valnämnden om detta ”beklagade” valnämnden det inträffade och lovade att ”se över rutinerna” och även gå igenom hur personalrekryteringen kan förbättras.

Det återstår att se om Nordiska motståndsrörelsens valsedlar i år kommer att tillåtas vara tillgängliga för presumtiva röstare, eller om motsvarande valfusk kommer att utövas på liknande sätt i Trelleborgs och i andra kommuner.

Nordiska motståndsrörelsen ställer i år inte upp i Trelleborgs kommunalval, men valsedlar till riksdag och landsting skall finnas tillgängliga.

Källa:
Proletären nr. 31, 3-9 augusti 2018 (pappersupplaga)


  • Publicerad:
    2018-08-05 21:20