SVERIGE. Tre terminer och kortare sommarlov är Moderaternas förslag för den svenska skolan. Stockholm ska agera pilotkommun.

I en skrivelse till Kommunalstyrelsen i Stockholm har Anna König Jerlmyr (M) och Cecilia Brink (M) lagt fram förslaget om treterminsystem för den svenska skolan. De långa ledighetsperioderna som fortfarande finns inom den svenska skolan anser man kommer från ett ”svunnet jordbrukssamhälle”.

I dag ser samhället annorlunda ut och de långa sommarloven är en stor utmaning för flera barnfamiljer då de allra flesta föräldrarna inte har mer än fem veckors semester, därtill har inte alla familjer ekonomiska resurserna att resa bort. Samtidigt finns all anledning, i syfte att öka kunskapsnivåerna, att öka antalet undervisningstimmar i samhället, skriver moderaterna.

Samtidigt som Moderaterna vill reformera hela den svenska skolan så råder det lärarbrist i hela landet. Skolborgarrådet Olle Burell (S) säger att förändringen ligger fel i tiden.

— Jag tycker alltid det är spännande att diskutera nya idéer men att i det här läget utsätta skolan för en enorm organisatorisk och administrativ förändring när våra lärare redan har svårt hitta tiden att undervisa tror jag vore förödande.

Även utbildningsförvaltningen ger förslaget tummen ner. Främst för att Stockholm ska agera pilotkommun. Man menar att det redan finns sommarskola för de elever som inte uppfyller läromålen samt att lärandet ska ta mer plats inom fritidsverksamheten och att matematiktimmarna kommer utökas i skolans nuvarande verksamhet. Man är dock inte helt negativ till förslaget men man vill avvakta med treterminssystem tills det eventuellt blir en nationell försöksverksamhet.

Källa:
Moderaterna – Tre terminer och kortare sommarlov


  • Publicerad:
    2016-09-21 13:25