INRIKES. Sveriges regering beslutade i höstas att satsa 22 miljarder kronor på ”integration” – nu får ett trettiotal kommuner motta ett multikulturellt miljonregn.

Det var i höstas som regeringen beslutade att godkänna Vänsterpartiets vansinnesprojekt där man satsar flera miljarder skattekronor på integration över en period på tio år. Sammanlagt godkände regeringen en budget på hela 22 miljarder kronor som skulle gå till projektet. Nu har ett stort antal kommuner ett miljonregn att vänta.

Först att få motta pengar för ”integration” blir Sveriges 32 mest multikulturella kommuner. Samtliga karaktäriseras av att de kraftigt avviker från rikssnittet när det kommer till arbetslöshet, sysselsättningsgrad, utbildningsnivå och valdeltagande: Borlänge, Gävle, Filipstad, Katrineholm, Karlskrona, Åstorp, Perstorp och Trollhättan.

Från regeringen har man låtit meddela att pengarna är öronmärkta för så kallade ”långsiktiga projekt”. Dessa innefattar enligt samordningsministern Ibrahim Baylan ”trygghetsåtgärder” som investeringar i övervakningskameror och ”trygghetsvakter”.

Källa:
32 kommuner får pengar mot segregation


  • Publicerad:
    2018-03-15 13:00