MILJÖ Trollhättan ställer om till hyggesfritt skogsbruk vid all kommunal skog.

För ett tag sedan annonserade Trollhättan Stad att man kommer att slopa avkastningskravet för kommunalt skogsbruk. Nu ska man helt ställa om till hyggesfritt skogsbruk på kommunens mark.

— Motivet var att anpassa Trollhättan Stads skogsbruk ännu mer till andra intressen än virkesproduktion, såsom rekreation, friluftsliv och biologisk mångfald, säger hållbarhetsstrateg TorBjörn Nilsson i ett pressmeddelande.

Den vinst som ändå genereras ska kommunen investera i att förbättra den biologiska mångfalden eller förbättra friluftsmöjligheter.

— Vi har under tidigare år upplevt det svårt att nå avkastningskravet så detta beslut är mycket positivt. Nu kan vi ta ännu mer hänsyn till natur- och rekreationsvärden, säger Andreas Torstensson, som ansvarar för skötseln av de kommunala skogarna.

Omställningen är en del av ett beslut som togs 2021, som även innefattar att 37 särskilt värdefulla naturområden ska få ett utökat skydd från bland annat avverkning.