MASSINVANDRING. Trots den invasion av asylsökande som vällde in i Sverige under förra hösten har  riksdagens konstitutionsutskott valt att inte kritisera regeringens hantering av den så kallade ”flyktingkrisen”.

Riksdagens konstitutionsutskott har utrett hur regeringen hanterat den så kallade ”flyktingkrisen”. Varken nuvarande regering eller den föregående får någon som helst kritik för hanteringen av den invasion av asylsökande som vällde in i Sverige under förra hösten.

Enligt konstitutionsutskottet var regeringens egna organisation samt kontakten med berörda myndigheter bra. Det saknas dock underlag för att säga om regeringens beslut var bra och om dessa togs i tid. I eftermiddag kommer konstitutionsutskottet att presentera sina slutsatser från utredningen. Regeringen ifrågasätts angående sitt långsamma agerande gällande upprättande av gränskontroller, detta då regeringen hade nödvändig information tidigare men valde att inte vidta åtgärder snabbare.

Även Riksrevisionen utreder hanteringen av den så kallade ”flyktingkrisen”. Inrikesminister Anders Ygeman (S) håller presskonferens idag klockan 9.00.

Källa:
Ingen KU-kritik för flyktingkrisen


  • Publicerad:
    2016-06-07 09:25