USA. Hillary Clinton vill i praktiken ta bort det andra tillägget som ger amerikaner rätt att bära vapen. Trump motsätter sig det hela och anklagas nu för att uppmana till våld mot Clinton genom ett uttalande han gjort kring rätten att bära vapen.

Den amerikanska presidentvalskampanjen fortskrider och med den följer skandaler, anklagelser och starka reaktioner som haglar runt de båda kandidaterna Hillary Clinton och Donald Trump. Det andra tillägget i den amerikanska konstitutionen ger amerikaner rätt att bära vapen, något som Clinton motsätter sig och avser att ta bort om hon blir vald till USA:s nästa president. Trump å andra sidan anser att amerikaner även i fortsättningen ska ha denna rättighet.

I ett uttalande som Trump gjorde i North Carolina tog han upp frågan kring det andra tilläggets vara eller icke vara och att Clinton, om hon blir vald, kan handplocka domare till högsta domstolen och i praktiken ta bort rätten att bära vapen. Trump ska ha sagt att detta inte går att förhindra om Hillary blir president, sedan la han till att de som förespråkar att det andra tillägget ska vara kvar kanske kan stoppa det.

Trumps uttalande till sina väljare i North Carolina har nu fått amerikansk media att starta en hetskampanj mot presidentkandidaten där de menar att han förespråkar våld mot den rivaliserande presidentkandidaten Clinton. Från Trump-kampanjens sida hävdas det dock att uttalandet inte ska tolkas som ett hot mot Clinton utan som att vapenförespråkare bör gå ut och rösta för att stoppa henne.

Frågan om vapenlagarna är av stor vikt för båda kandidaterna och bedömare menar att denna presidentvalkampanj är ovanligt hätsk till sin natur. Tidigare har Trumps möten störts och hans anhängare angripits av mötesstörare och Trump har hittills utsatts för ett mordförsök under sin valkampanj.

Källa:
Trumps uttalande – en uppmaning att ta till våld?


  • Publicerad:
    2016-08-11 07:00