CENSUR. Donald Trump gör det igen – signalerar mot censur på sociala medier. Men kommer han att göra någonting åt saken?

De senaste åren har allt fler röster censurerats på de sociala medier som idag till största del utgör de platser där människor diskuterar politik med varandra. Förutom de drabbade – som främst utgörs av invandrings- och globalismkritiker – har få andra stått upp för yttrandefriheten.

En som upprepade gånger signalerat mot censur och för yttrandefrihet är USA:s president Donald Trump, vars seger i valet 2016 de flesta anser inte kunnat äga rum utan den relativa yttrandefrihet som fanns på internet på den tiden. Enligt en läckt film från i höstas tog dessutom judiskägda Google efter valet av Trump beslutet att börja med politisk styrning av sina plattformar, något som vi ser allt tydligare konsekvenser av idag.

Nu har Trump alltså än en gång signalerat mot yttrandefriheten. Denna gång genom att kräva att Twitter låter konservativa profiler som stängts av från mikrobloggen att verka där igen med rättvisa villkor. ”Det kallas yttrandefrihet, kom ihåg det!” och ”ni begår ett stort misstag” skriver presidenten bland annat.

Men med tanke på den tandlöshet som hittills präglat hans presidentskap – som även gäller censuren på internet som bara breder ut sig allt mer utan att Trump vidtar seriösa åtgärder – är det få som tror att han kommer att göra något åt saken i praktiken. Många bedömare menar att detta kommer att innebära dödsstöten för honom, som motarbetas av i stort sett samtliga massmedier i USA.

Källor:
LEAKED VIDEO: Google Leadership’s Dismayed Reaction to Trump Election
Donald Trump: Twitter Making ‘Giant Mistake’ Banning Conservatives


  • Publicerad:
    2019-06-10 20:30