YTTRANDEFRIHET. Teknologiföretagen i Silicon Valley utvecklar projekt Trust för att återta kommandot över folks åsikter.

Judinnan Sally Lehrman är chef för Trust-projektet.

De stora nyhetsbolagen har gjort ofattbara ekonomiska förluster under de senaste tio åren medan alltfler mediekonsumenter vänt dem ryggen.

Samtidigt har alternativmedier och amatörer fått ett motsvarande uppsving – inte ekonomiskt, men medialt – under samma period.

Därför är de stora massmediebolagens förlust dubbel, både ekonomisk och propagandamässig. Den senare aspekten är ofta lika, om inte mer, viktig än den ekonomiska. Det gäller framför allt för de största mediedrakarna som har tätast kopplingar till politisk och korporativ makt.

Numera har vi vant oss vid att regeringars underliggande agendor avslöjas. Allt fler inser att Sanningsministeriets propagandamaskineri har berättat lögner för oss.

Detta gäller oavsett om det handlar om stora lögner som den påstådda förintelsen av 6 miljoner™ judar, eller mindre lögner som att brottsligheten i Norden skulle ha gått ned samtidigt som invasionen av rasfrämlingar från tredje världen har tilltagit i styrka.

Detta är naturligtvis en oacceptabel situation för den globala makten. Därför censureras och saboteras informationsflödet på det tidigare informationsfria internet allt hårdare och effektivare.

Vad som har hänt parallellt med att storbolagens propagandalögner avslöjats är att förtroendet för deras nyhetsprodukter minskat. Det är en naturlig effekt. Vi ser samma sak hända i Norden där till exempel förtroendet för SVT och SR i Sverige har sjunkit till de lägsta nivåerna i historien.

Förtroendeprojektet ska få oss att sluta läsa alternativa nyheter
I USA har man resurser att göra något åt saken i stor skala. Förra året lanserade några toppföretag och -organisationer projektet TRUST. Det kan översättas med ”förtroende” men även med ”kartell”. Projektet sköts som av en kartell, men syftar till att bygga upp förtroendet hos nyhetskonsumenterna.

Projektet startades av Apples före detta chef Mike Markkula och finansieras av flera stora teknologiföretag som tillhör Google och Pierre Omidyar som grundade Ebay – och därmed nu även äger ”svenska” Tradera – och som köpte PayPal; Knight Foundation som även finansierade NewsGuard som 2018 skulle börja försvara etablerade massmedier och bekämpa ”fake news”.

Andra finansiärer är den judiske ”filantropen” Craig Newmark som gjort sig till miljardär på Craigslist som han etablerat i exakt 70 länder, för övrigt i enlighet med profetior i judarnas heliga skrifter Tora och dess tolkningar i Talmud beträffande världens ”70 nationer”.

Naturligtvis ingår även större publicister som Jeff Bezos (Washington Post), familjen Rothchild (The Economist), familjen Thomson (rikast i Kanada och ägare av Thomson Reuters), USA Today och brittiska ”public service”-bolaget BBC.

Flera av de intressenter som ingår i Trustprojektet ingår även i stiftelsen för Facebooks nya onlinevaluta Libra som ska sjösättas 2020. Informationsstyrning kommer att gå hand i hand med valuta- och transaktionsstyrning. Man behöver inte vara konspiratoriskt lagd för att inse att det finns ”en risk” att Trusts informationsstyrning kommer att användas även för att styra all handel som kommer att göras med Libra-valutan.

NewsGuard lanserades av två inflytelserika massmediaentreprenörer, judarna Steven Brill och Gordon Crovitz. Idén med NewsGuard var att förse nyhetspostningar som delas på amerikanska servrar ett trovärdighetsindex som skulle få läsarna att välja bort alternativa nyheter.

Projektet blev ingen framgång, men Trustprojektet som lanserandes samma år, 2018, arbetar bredare och mer i skymundan. Man har fler aktörer och strategin är annorlunda.

Trust har liknande mål som NewsGuard: Att återställa nyhetskonsumenternas förtroende för storbolagsmassmedierna och få dem att sluta läsa alternativmedia och medborgarjournalistik.

De ”förtroendeindikatorer” som projektet har konstruerat används redan av flera sökmotorer som Google och Bing – och därmed indirekt även av ”alternativa” sökmotorer som använder Googles och Bings databaser, till exempel DuckDuckGo skapat av juden Gabriel Weinberg som nu marknadsför sig hårt som en ”pålitlig” och integritetsskyddande söktjänst – för att lyfta fram viss önskvärd information och undertrycka annan.

Systemet ska bli bättre på att fungera automatiskt. Nu har exempelvis Google många anställda personer som manuellt manipulerar sökresultaten, vilket bevisades när turerna kring Alex Jones deplatforming blev en mindre skandal. Google lade manuellt in att Alex Jones skulle hamna som bäst längst ner på tredje söksidan när amerikaner sökte på hans namn och mediekanal via både Bing och Google search.

Chefen för Trustprojektet, judinnan Sally Lehrman, sade uttryckligen under ett seminarium att allmänhetens brist på förtroende för mediebolagen och deras vikande läsarbas har orsakats av oönskad ”konkurrens från principlösa aktörer som alltmer underminerar journalistikens själva roll och syfte som en motor för demokratin”.

Förtroendeindikatorer som inte visar något
Trust använder för närvarande åtta förtroendeindikatorer, men de kan bli fler. Hur dessa indikatorer används av informationsföretag och sociala medier, är inte offentlig information. De åtta indikatorerna är:

Mönsterexempel: Vilken standard håller nyhetsförmedlaren, vem finansierar den, vad har de för agenda; samt hur etisk är den, hur utvecklad är mångfalden av röster, sanningshalten, benägenheten att korrigera fel och andra normativa mått.

Författar- och rapportexpertis: Vem har framställt materialet? Uppgifter om journalisten inklusive deras expertis och erfarenheter av tidigare reportage de har arbetat med.

Typ av arbete: Vad är det för typ av material? Etiketter för att tydliggöra opinionsläge, analys och annonsörer eller sponsorer från nyhetsrapporter.

Hänvisningar och referenser: Vilken källa används? För undersökande eller djupare reportage: Hur väl presenteras källorna bakom fakta och påståenden?

Metoder: Hur framställdes nyheten eller reportaget? Finns information om varför en skribenten valde att följa en viss händelse och hur tillblivelseprocessen såg ut?

Lokala källor: Skedde rapporteringen på plats med djupa kunskaper om den lokala situationen eller närsamhället? Har rapporten lokalt ursprung baserad på expertis?

Mångfald: Vilka ansträngningar gör publicisten för att inhämta en mångfald av perspektiv? Läsare märker när vissa röster, etniciteter eller politisk opinionsbildning saknas, noterar Trust.

Återkoppling: Kan läsarna delta i prioritering av nyhetsval, bidra till rapporteringen, komma med rättelser och liknande? Läsare vill delta och komma med kommentarer som kan förändra eller expandera ett reportage, menar Trustprojektets ansvariga.

För att läsare ska kunna verifiera att publicister rankas rätt Trustprojektet finns ett onlineverktyg som på ett ”transparent” sätt ska visa att nyhetsförmedlarna är trovärdiga.

För att besöka Trusts ”transparenta” förtroendeverktyg, klicka på bilden.

Problemet med förtroendeverktyget är att det inte säger någonting om hur väl nyhetsförmedlarna verkligen följer kriterierna och i vilken grad. Det enda man får är ett skenbart bevis på transparens för hur väl publicisterna svarar mot trovärdighetskriterierna.

Privat styrd censur
En skum omständighet är att till exempel Facebook har överlåtit certifieringen av sanna nyheter åt en tredje part, som är de själva. Det beror på att granskningen ”outsourcats” till samma Trustprojekt som Facebook finansierar.

Än mer obehagligt men föga förvånande är att andra instanser som rådfrågas när nyheters trovärdighet och äkthet ska bedömas utgörs av judisk-amerikanska lobbyorganisationer som Atlantic Council – vilken finansieras av bland andra USA:s regering, Nato och vapentillverkare – samt av främmande stater – mer precist den judiska staten Israels regering – i syfte att undertrycka sann men oppositionell information som Israels regering vill ha bortsopad från Facebook.

De ljusskygga relationerna mellan privat censur, censur utförd av teknologiföretagen och statlig censur är framträdande i Trustprojektet. De privata finansiärerna i Trust som använder sin produkt för att marknadsföra visst nyhetsinnehåll över annat – det vill säga Google och Facebook – har kopplingar till USA:s regering eftersom Google kontrakteras av regeringen och Facebook rekryterar allt fler före detta högt uppsatta politiker till motsvarande höga poster inom företaget.

Exempelvis har en medförfattare till antiterroristlagen Patriot Act som skrevs efter sprängningen av de tre World Trade Center-höghusen och en sektion av Pentagon blivit chefsrådgivare åt Facebook.

Det verkar som att ju mer de stora mediebolagen anstränger sig för att bekämpa falska nyheter och få nyhetskonsumenterna att köpa just deras produkter, visar deras ansträngningar att de istället hindrar den fria nyhets- och opinionsbildning som kollektivt kan bekämpa falska nyheter. Lögner brukar ha korta ben, men om alla nyhetsförmedlare har lika korta ben och alla springer åt samma håll, dröjer det längre innan lögnerna kan avslöjas.

Källor:
The Trust Project: Big Media and Silicon Valley’s Weaponized Algorithms Silence Dissent
BitChute/Know More News: Who’s Behind #VoxAdpocalypse YouTube Censorship?
Google Sends Alex Jones Down The Memory Hole
Talmud (Sukkah 55b)


  • Publicerad:
    2019-06-30 11:10