KULTURFÖRSTÖRELSE. Den brittiska regeringen godkände i dagarna att låta bygga en flera kilometer lång vägtunnel under det 5 000 år gamla stenmonumentet Stonehenge. Många protesterar mot projektet då man befarar att det kommer att förstöra ”världens mest betydelsefulla och bäst bevarade stenålderslandskap”.

Genrebild. Foto: PickPik (Public Domain).

Englands kanske mest kända kulturarv, det världsberömda stenmonumentet Stonehenge ligger idag inklämt mellan två av Storbritanniens mest trafikerade vägar, där den ena är motorvägen A303.

Stonehenge färdigställdes för 5 000 år sedan och användes under 3 000 år innan man övergav platsen. Namnet kommer från det fornengelska ordet Stanhengist som betyder ”de hängande stenarna”. Platsen besöks årligen av runt 1,5 miljoner besökare.

För att nå monumentet måste besökarna ta sig igenom en tunnel under en av vägarna och dånet från motorvägen gör att besökarna måste skrika för att höra varandra.

Globalistprojektet FN har genom sitt organ Unesco hotat att ta bort det gamla stenmonumentet från sin världsarvslista om inget görs åt situationen.

Den brittiska regeringen planerar sedan många år en ombyggnad av området och att låta gräva ned båda vägarna i en flera kilometer lång tunnel som ska gå under monumentet. Det kontroversiella projektet beräknas kosta 1,7 miljarder pund.

Projektet har kommenterats på Twitter där Andy Rhind-Tutt, som själv är motorvägsingenjör men motståndare till tunnelprojektet, skriver:

Bara för att vara tydlig. Den planerade Stonehenge-tunneln kommer inte att ”ta bort denna mycket bullriga förorenande väg från detta mycket viktiga förhistoriska landskap”. Det kommer att vanhelga det helt – det är världsarvsstatus – och förstöra kritaområdets markvatten som matar floden Avon.

Ombyggnaden har stött på kraftiga protester då både historiker och arkeologer varnar för att projektet kommer att orsaka irreparabla skador. Detta eftersom båda tunnelportalerna kommer att ligga inom kulturarvet och då man befarar att artefakter kommer att gå förlorade under byggandet.

Historikern Dan Snow som är ordförande för Rådet för Brittisk Arkeologi har liknat tunnelprojektet med vandaler som förstör lämningar från antika civilisationer. Han har uttalat följande:

Vi har nyligen börjat inse att de stående stenarna bara är en början, de ligger i hjärtat av världens mest betydelsefulla och bäst bevarade stenålderslandskap. Regeringens planer äventyrar denna unika plats.

Runt om i världen ser vi bilder av medmänniskor som förstör skatter från det förflutna och vi räknar oss som lyckliga över att vi bor i ett land som värdesätter sin rika historia och som uppskattar vad den tillför det moderna Storbritannien. Vårt arv hjälper oss att förstå oss själva, hur vi kom hit och vart vi ska.

Undersökningar som utförts inför tunnelbygget har redan åstadkommit förstörelse. För att övervaka vattennivån, borrade ingenjörer från det statliga Highways England ett 3,5 meter djupt borrhål genom Blick Mead, en 6 000 år gammal plats nära Stonehenge.

I somras sköts beslutet om att genomföra tunnelbygget upp till november efter att nya arkeologiska fynd gjorts i området.

Den 12 november beviljade dock statssekreteraren Grant Shapps en godkännandebeställning för projektet trots det omfattande motståndet. Godkännandet åsidosatte även rekommendationen från planeringsinspektörer.

Kampanjen mot tunneln, Stonehenge Alliance, skriver på sin hemsida att motståndet inte är över utan att man håller på att inhämta juridisk rådgivning och överväger sitt nästa steg.

Tom Holland som är kampanjens ordförande har uttalat att ”beslutet att injicera ett djupt sår med betong och asfalt i Storbritanniens mest värdefulla historiska landskap var ett både chockerande och skamligt beslut”.

Följ Stonehenge Alliance på Twitter!


  • Publicerad:
    2020-11-16 18:15