MEDIA. Bonnier Broadcasting som äger TV4 och Nyhetsbolaget ska spara in 400 miljoner kronor de närmaste två åren, vilket innebär att uppemot 90 personer riskerar att bli av med jobbet samt att man lägger ner flera lokalredaktioner runt om i landet.

Nyhetsbolaget och TV4, som båda ägs av Bonnier Broadcasting, kommer att slås samman för att spara in cirka 400 miljoner kronor under en tvåårsperiod. Det är främst inom chefsledningen och inom administration som besparingar ska göras. Åtgärderna beror på att flera bolag inom Bonnier Broadcasting uppvisat dåliga siffror den senaste tiden vilket nu går ut över TV4 som har varit vinstbringande. Bland annat C More och det finländska systerbolaget MTV har gått back.

Det övergripande målet är att långsiktigt säkra den publicistiska verksamheten på en mediemarknad i fortsatt snabb förändring, skriver TV4 i ett pressmeddelande.

Uppemot 90 personer riskerar att förlora sina arbeten i och med nedskärningarna och man kommer även att lägga ner lokalredaktionerna i Jönköping, Norrköping, Falun och Sundsvall samt även kanalerna TV4 Komedi och TV4 Fakta XL.

Antalet så kallade riksreportrar, det vill säga reportrarna som arbetar utanför Stockholm minskar från 24 till 18. Även reportrar i Stockholm kan komma att beröras av nedskärningarna.

Lokalredaktionerna i Malmö, Göteborg, Skövde, Östersund, Umeå och Luleå blir dock kvar tills vidare.

Källa:
TV4 lägger ner lokalredaktioner


  • Publicerad:
    2017-04-20 13:45