MÅNGKULTUREN. En ung kvinna som var kraftigt påverkad av alkohol och droger gruppvåldtogs av två 18-åriga män på toaletten i Hotell Mårtensson i Halmstad. Männen ”spankade” dessutom kvinnan och filmade delar av våldtäkten. Uppdaterad

Roberto Bengtsson och Vladislav Karchahin.

Den 27 januari 2018 gruppvåldtogs en ung kvinna av två 18-åriga män inne på en toalett på Hotell Mårtensson i Halmstad. Kvinnan var så kraftigt påverkad av alkohol och kokain att hon bara har enstaka minnesbilder av vad som hände och saknade förmåga att stoppa det som skedde. De två männen ”spankade” även kvinnan, vände runt på henne för att turas om och filmade delar av våldtäkten med sina telefoner.

Den 17 april slog Halmstads tingsrätt fast att Roberto Bengtsson (19990918-7958) och Vladislav Karchahin (19990512-4096) hade gjort sig skyldiga till grov våldtäkt och dömde de båda till två års fängelse och till att solidariskt betala 140 000 kronor i skadestånd. Männen förnekade brott och menade att kvinnan var med på det hela.

Av frivårdens yttranden om de båda männen och av vad som är publicerat på sociala medier så framgår att Bengtsson verkar vara halvsvensk med en mamma från Chile och att Karchahin kom som liten med sin familj till Sverige från Ryssland.

I domen framgår det att kvinnan vid tidpunkten för våldtäkten enligt det rättstoxikologiska yttrandet uppskattningsvis hade 2,2 promille alkohol i blodet. På detta sedan även effekten av kokain.

Mot bakgrund av det anförda finner tingsrätten att det är utrett att målsäganden, på grund av berusning och påverkan av kokain, har hamnat i ett tillstånd där hon haft mycket begränsade möjligheter att undgå ett övergrepp. Tingsrätten finner att hon på grund härav och med beaktande av vad åklagaren i övrigt angett om att hon varit rädd och ensam i ett trångt utrymme med två män, har befunnit sig i en sådan särskilt utsatt situation som framgår av våldtäktsparagrafen.

Vladislav Karchahin och Roberto Bengtsson har förnekat våldtäkt eftersom de menar att det har varit fråga om frivilligt sex som skett med samtycke. Alldeles oavsett om målsäganden har varit aktiv i någon del inne på toaletten så finner tingsrätten att det är utrett att hon varit så påverkad att hon inte varit medveten om vad hon gjort. I ett sådant berusat och påverkat tillstånd har hon inte kunnat lämna ett medgivande som kan uppfattas som ett samtycke till en sexuell akt.

Tingsrätten finner att det inte råder något tvivel om att Vladislav Karchahin och Roberto Bengtsson har utnyttjat målsägandens särskilt utsatta situation när de genomförde samlag och andra sexuella handlingar med henne inne på toaletten.

För att Vladislav Karchahin och Roberto Bengtsson ska kunna dömas krävs också att de har varit medvetna om de faktiska omständigheterna som konstituerade att målsäganden befann sig i en särskilt utsatt situation och att de otillbörligt utnyttjat detta. Såväl Vladislav Karchahin och Roberto Bengtsson visste att målsäganden både hade druckit alkohol och tagit kokain. Av utredningen framgår att det var Vladislav Karchahin som bjöd in Roberto Bengtsson att delta och att både Vladislav Karchahin och Roberto Bengtsson var aktiva under samlagen. Tingsrätten finner att båda måste ha förstått att målsäganden var mycket berusad. För båda måste det ha stått klart att de utnyttjade att målsäganden befann sig i en särskilt utsatt situation under sådana omständigheter som gör utnyttjandet otillbörligt.

Tingsrätten menar att brottet dessutom ska rubriceras som grov våldtäkt eftersom båda männen deltog i övergreppet samtidigt, för att det pågick under en rätt lång tid och för att det skedde inne i ett litet instängt utrymme. Sammantaget anser rätten de båda gärningsmännen har visat särskild hänsynslöshet.

Rätten förklarar att minimistraffet grov våldtäkt är fyra år och att straffvärdet för det brott som Karchahin och Bengtsson gjort sig skyldiga till för en vuxen person skulle uppgå till fyra års fängelse. Eftersom Karchahin och Bengtsson var 18 år vid tidpunkten för brottet så ger det enligt rätten en halvering av straffet. Varför rätten ansåg att straffvärdet för detta brott hamnade på minimivärdet framgår inte av domen.

Uppdatering:

Hovrätten skärpte senare straffet för de båda våldtäktsmännen till 2 år och 6 månaders fängelse.

Källa:
Halmstads TR B221-18 Dom 2018-04-17


  • Publicerad:
    2018-05-15 14:35