TYSKLAND. Angela Merkels folkutbytespolitik fortsätter att skapa missnöje bland tyska folket. Nu vill nästan två tredjedelar av tyskarna inte se henne omvald till förbundskansler.

Angela Merkel har blod på sina händer.

Under det senaste året har flera opinionsundersökningar visat att Tysklands förbundskansler Angela Merkels stöd bland tyskarna minskat. Nyligen kom ännu en i raden av bevis för detta.

64 procent av tyskarna vill nämligen inte att Merkel, som under den senaste tiden kommit att personifiera massinvandringen till Tyskland, ska bli omvald till förbundskansler. 42 procent av de tillfrågade hyste starkt negativa åsikter mot förbundskanslern. Samtidigt uppgav endast 8 procent att de hade ett starkt stöd för Merkel.

Källa:
2 of 3 Germans want Merkel out, while Social Democrats make unforeseen gains


  • Publicerad:
    2017-02-16 21:00