VALFUSK. Twitter har nu bekräftat och motiverat nedstängningen av Simon Lindbergs konto med att Nordiska motståndsrörelsen skulle vara en ”våldsam extremistgrupp”.

Nordfront rapporterade den 20 juli om Twitters valpåverkan där de i alla inlägg som någon gör censurerar Nordiska motståndsrörelsens valsida samt att de stängt ner flera av medlemmarnas konton, däribland Simon Lindbergs.

Lindberg fick ingen som helst motivering mer än att han påstods ha brutit mot Twitters regler. Vilka regler och vilket inlägg det var som brutits mot förklarades aldrig. Twitter har sedan konsekvent vägrat att svara på e-post som skickats där Lindberg önskat en förklaring kring detta.

Nu efter tre veckor har svaret kommit att kontot stängts ner för att Lindberg ”främjar en våldsam extremistgrupp” och att detta strider mot Twitters regler. I övrigt uteblir även här någon detaljerad förklaringen och det svaras inte heller nu på några e-post som ifrågasätter beslutet.

Då Lindberg på Twitter inte främjat några grupperingar alls förutom Nordiska motståndsrörelsen, får det antas att det är detta fullt legala och registrerade politiska parti som ställer upp i årets val, som åsyftas.

I Twitters regelverk går det gällande denna punkt att läsa följande:

Vi förbjuder våldsamma extremistgrupper att använda Twitters tjänster. Med våldsamma extremistgrupper menas identifierade grupper som konsekvent använder våld som ett medel för att nå framgång för sin sak, oavsett om denna sak är av politisk, religiös eller social börd.

Vi menar att en våldsam extremistgrupp definieras genom att den uppfyller samtliga nedanstående kriterier:
* Identifieras som en extremistisk gruppering genom sina officiella ståndpunkter, vad de uttrycker i olika publikationer eller genom aktioner.
* Använder, eller har tidigare använt, våld (och/eller hyllar våld) som ett medel för att nå framgång för sin sak.
* Har civilister som måltavla för sina våldsamma handlingar eller hot om sådana.

Extremist är ett relativt begrepp. Exempelvis menar Nordfront att hela Sveriges regering är extremister då de aktivt håller på att utrota vårt folk. Med dagens mått mätt där detta anses legitimt är det dock förståeligt att Nordiska motståndsrörelsens hållning för att vilja bevara det nordiska folket kan anses var extremistiskt.

Nordiska motståndsrörelsens aktivisthandbok förbjuder offensiva våldshandlingar och organisationens aktivister använder bara våld i självförsvarssyfte. Detta kan knappast vara det samma som att ”använda eller hylla våld som medel för att nå framgång”.

Om någon ger sig på Nordiska motståndsrörelsens aktivister fysiskt är det dessutom mycket tveksamt om dessa kan räknas som ”civilister som används som måltavla för våldsamma handlingar”.

Nordiska motståndsrörelsen är alltså inte en våldsam extremistgrupp enligt Twitters regelverk och är således censurerade och avstängda på felaktiga grunder i ett tydligt försök till utländsk valpåverkan.

Med regelverket borde dock grupperingar som eempelvis Polisen, Socialdemokraterna och AFA vara förbjudna, något de inte är. För att skydda de två förstnämnda har dock Twitter gjort tillägget:

Undantag kommer övervägas för grupperingar som har förändrats eller som för tillfället genomgår en förändring mot att bli fredliga, liksom för grupper som har folkvalda representanter i det offentliga rummet. Reglerna gäller inte för militära eller statliga myndigheter.

Huruvida Nordiska motståndsrörelsen kommer omfattas av detta undantag efter att partiet valts in av folket i september återstår att se.


  • Publicerad:
    2018-08-09 13:01