UTRIKES. Nordrhein-Westfalens inrikesminister förbjuds kalla läsande av tidningen Junge Freiheit ”varningssignal för högerextremism”.

Enligt en domstol i Düsseldorf får delstaten Nordrhein-Westfalens inrikesminister Herbert Reul inte längre påstå att läsandet av den konservativa tidningen Junge Freiheit är en varningssignal för ”högerextremism”. Anledningen är enligt domstolen att detta strider mot pressfriheten, då läsare kan avskräckas från att våga läsa tidningen om de tror att de kan pekas ut som åsiktsbrottslingar av den tyska staten.

Om han ändå skulle komma med påståenden som dessa igen kan han tvingas böta 10 000 euro. Dessutom måste Reul informera delstatens olika myndigheter om att det inte är något brott eller ens suspekt att läsa Junge Freiheit.

Bakgrunden är diverse ”problem” som funnits inom polisen med så kallad högerextremism. Reul har då under ett utnämnande av 50 ”extremism-poliser” sagt bland annat att ”det är inte förbjudet att läsa Junge Freiheit, men att ha tidningen på bordet, det är inte helt normalt”.

På grund av detta stämde vidtog tidningen framgångsrikt juridiska åtgärder då utspelen ansågs bryta mot Junge Freiheits närings- och pressfrihet, något som får anses ha lyckats.


  • Publicerad:
    2021-06-19 08:45