UTRIKES. Tyskland bör driva på för hårdare straff för antisemitiska övergrepp och för att fler EU-länder ska göra det olagligt att förneka ”förintelsen”, anser Tysklands utrikesminister Heiko Maas.

Heiko Maas.

I en artikel i tidningen Der Spiegel med rubriken ”Så att det aldrig sker igen” skriver Tysklands utrikesminister Heiko Maas i att antisemitism åter har blivit vardag för judar i Tyskland och att mer än varannan jude har övervägt att lämna landet.

Att människor av den judiska tron inte längre känner sig hemma hos oss är en enda mardröm och en skam”, skriver han bland annat.

Maas anser därför att Tyskland måste införa hårdare straff för antisemitiska brott. Han tycker också att fler EU-länder ska göra det olagligt att förneka ”förintelsen” och skriver:

Ingen människa ska tillåtas att förneka eller förringa det värsta brottet i människans historia, Förintelsen.

Han manar till krafttag mot hat och hets på internet och sociala medier och skriver: ”Den som hatar på nätet ska känna lagens fulla kraft överallt i Europa”.

Utrikesministern uttrycker också oro över de undersökningar som visar att en tredjedel av unga européer vet lite eller inget om förintelsen. Bland unga tyskar är andelen ännu större.

Av den anledningen föreslår Maas att utbildningen om ”förintelsen” kraftigt ökar för barn i alla åldrar, från förskolan till universiteten.

Han vill också att ett internationellt nätverk av experter sätts samman, kallat Global Task Force Against Holocaust Denial, med uppgiften att utveckla motstrategier för att bemöta ”de farliga lögner” och alternativa fakta som sprids om ”förintelsen”.

Bara genom att ta krafttag mot antisemitismen – på gator, på skolgårdar och på internet – kommer vi att övertyga judar om att ”Tyskland och Europa är och kommer att fortsätta vara deras hem”, skriver Maas i avslutningen på sin artikel.

Källa:
”For A Long Time Now, Words Have Not Been Enough”


  • Publicerad:
    2020-01-26 23:25