TYSKLAND. En tysk politiker hyllar det faktum att den tyska befolkningen snart kommer att vara i minoritet.

I klippet nedan kan man se en representant för det tyska miljöpartiet, Stefanie von Berg, hylla det faktum att den tyska befolkningen kommer att vara i minoritet om 20 till 30 år. Hon säger att de kommer att leva i ett ”supercultural” samhälle.

Hennes åsikter om det goda i att den tyska befolkningen kommer att ersättas är väldigt lika de åsikter som den judiske politikern Gregor Gysi uttalade tidigare i år. Gysi kallar den tyska befolkningen för nazister och anser det bra att det dör fler tyskar varje år än vad som föds.


  • Publicerad:
    2015-12-03 22:05