JUDISK MAKT När DW nu reviderar uppförandekoden för sin personal till att omfatta lojalitet mot den judiska staten, så formaliserar man en redan existerande arbetsrättslig praxis, där Israel-kritik belönas med avsked.

Tysklands public service-företag Deutsche Welle (DW) har reviderat ”uppförandekoden” för sin personal. De av företagets anställda som inte aktivt ”stöder Israels rätt att existera” löper framöver stor risk att få sparken. Förändringen, som tillkännagavs den 1 september, föregick ett domstolsbeslut förra veckan om att DW skulle återinsätta en tidigare anställd avskedad som fick sparken efter att företaget fastställt att hon hade gjort kommentarer om Israel, vilka ”kan tolkas som antisemitiska”.

Den nya koden tycks dock bekräfta en redan existerande arbetsrättslig praxis inom företaget. Förra året skildes nämligen sammanlagt sju anställda vid TV-bolagets arabiskspråkiga avdelning från sin tjänst på grunder liknande dem som nu formaliserats – och hittills har endast två av dessa avskedade med framgång stämt DW för återställning.

Den reviderade uppförandekoden bedöms av juridisk expertis vara avsedd att stärka företagets handlingskraft i liknande fall framöver. DW-talespersonen Vera Tellmann uppger i ett mejl till Jewish Telegraphic Agency (JTA) att företaget ”inväntar skälen för domen i ett fall och förbehåller sig rätten att vidta ytterligare rättsliga åtgärder.

DW är inte det enda ”tyska” medieföretag som uttryckligen ställer krav på sina anställda om lojalitet gentemot den judiska staten. År 1967 etablerade Axel Springer, ett av Tysklands största mediekonglomerat, som nu äger Politico och Insider, ”företagsprinciper” som inkluderar ”stöd för det judiska folket och för staten Israels existensrätt.

Tysklands historiska ansvar” åberopas

I DW-koden, som offentliggjordes den 1 september, förklaras att ”Tysklands historiska ansvar för Förintelsen är en annan anledning till att vi stöder Israels rätt att existera.” Där fastslås vidare att ”diskriminering av alla slag, såsom sexism, rasism och antisemitism … kan få konsekvenser i termer av arbetsrätt, inklusive uppsägning”. Tellmann uppger till JTA att arbetsrättsliga påföljder enligt den nya koden kan utdömas ”beroende på hur allvarliga överträdelserna är.” Hon tillägger att ”förnekande av Israels rätt att existera” definitivt skulle utgöra en sådan kränkning.

För fem år sedan accepterade Tyskland formellt International Holocaust Remembrance Alliances (IHRA) arbetsdefinition av begreppet ”antisemitism”. Denna definition inkluderar ”förnekande av Israels rätt att existera” – som en form av ”antisemitisk retorik”. Det är redan olagligt i Tyskland att ”sprida nazistisk propaganda” samt att ”förneka förintelsen”. Överträdelser är belagda med böter eller fängelse.

Mer betydande företag har sin egen definition

Den 7 september lade DW på sin hemsida till en egen kortfattad definition av begreppet ”antisemitism”:

Antisemitism är en fientlighet mot judar baserad på nationalism, socialdarwinism och rasism. Den var en central idé inom nationalsocialismen och ledde till slut till Förintelsen.