TYSKLAND. En ny studie genomförd av IT-föreningen Bitkom visar att vart tionde jobb i Tyskland kan försvinna inom en femårsperiod på grund av automatisering.

Vart tionde tyskt jobb kan inom kort vara ersatt av robotar. Foto Mixabest (CC BY-SA 3.0)

De närmaste fem åren kan vart tionde jobb i Tyskland, cirka 3,4 miljoner jobb, försvinna på grund av automatisering. Detta visar en ny studie som IT-föreningen Bitkom genomfört.

Undersökningen har genomförts bland 500 tyska företag med minst 20 anställda och vart fjärde tillfrågat företag tror att digitaliseringen hotar dess existens. Achim Berg, chef för Bitkom, kritiserar Tysklands regering för att inte ta digitaliseringen och automatiseringen på tillräckligt stort allvar.

— På konferensen World Economic Forum i Davos hade nästan varje event någon med artificiell intelligens att göra. I Berlin har jag nästan inte hört någon om detta alls, säger han.

Bitkom refererar även till telekommunikationssektorn där 90% av jobben försvunnit sedan 1990-talet, från 200 000 till cirka 20 000 idag på grund av digitalisering. Berg menar att bank- och försäkringssektorn kan vara nästa bransch att förlora ett stort antal arbetstillfällen, och att Tyskland borde börja experimentera med basinkomst. Hur den basinkomsten ska finansieras nämner han dock inte.

Berg nämner inte heller problemet med de stora mängderna rasfrämlingar som Tyskland tagit in de senaste åren, i många fall analfabeter. Hur dessa ska få jobb när alla enkla arbetstillfällen tas över av robotar verkar han inte ha någon lösning på.

Studiens resultat har även fått viss kritik, bland annat av Mannheims Forskningsinstitut. De hävdar att digitaliseringen istället skapar fler arbetstillfällen, bland annat genom att företagen tjänar mer pengar och därför kan anställa ytterligare personal.

Källa:
Digitalization will destroy every tenth German job within five years: survey


  • Publicerad:
    2018-02-16 15:40