DIKTATUR. Nu försöker författningsdomstolen i Tyskland att förbjuda landets nationaldemokratiska parti NPD. Anledningen till förbudet sägs vara att partiet missbrukar den demokratiska friheten i syfte att avskaffa demokrati och frihet.

NPD

Idag inleds processen i staden Karlsruhe för att förbjuda åsiktsyttringar från partiet Nationaldemokratische Partei Deutschlands. Anledningen sägs vara att partiet hotar den demokrati som man säger sig värna. Bakom rättsprocessen står landets delstater som anmält partiet.

— Ett partiförbud är en utmaning för varje demokratisk rättsstat, sade domaren i målet.

Kritiker till ett eventuellt beslut att göra NPD olagligt menar att en sådan dom kan ge partiet ett martyrskap och elda på de invandringskritiska strömningarna i landet.

De som är för ett eventuellt förbud mot partiet och dess åsikter menar att det är oacceptabelt att NPD delvis finansierar sin verksamhet genom skattepengar.

— Partiet gynnas av det statliga partistödssystemet. Vi kan inte längre passivt se på hur de missbrukar skattemedel för nynazistisk propaganda, sa den tyskfientliga inrikesministern i delstaten Bayern.

2003 gjordes det första försöket att förbjuda partiet och man menade att NPD var författningsstridigt. Då höll inte författningsdomstolen med förbundsregeringen och dess yrkande på ett förbud.

Källa:
Nynazistiska partiet kan förbjudas i Tyskland


  • Publicerad:
    2016-03-01 19:00