EUROPA. EU:s försök att sprida ut asylsökare enligt fasta kvoter till olika medlemsstater fungerar inget bra och nu hotar Tyskland att vidta lagliga åtgärder mot länder som inte hjälper till.

Se nyhetsinslag från RT:


  • Publicerad:
    2015-12-22 07:00