Tyskland ska ge 245 miljoner euro, motsvarande 2,1 miljarder svenska kronor, till judiska fångar under andra världskriget. Detta efter ett beslut av lobbygruppen Jewish Claims Conference och den tyska regeringen.

Tyskland ska nu återigen mjölkas på pengar som ”kompensation” till judar. Den totala summan av 2,1 miljarder svenska kronor ska fördelas på 80 000 judar i de forna Sovjetrepublikerna, skriver Voice of Russia.

Beslutet togs efter ett möte mellan företrädare från den tyska regeringen och International Commission on Holocaust Era Insurance Claims (ICHEIC) som bildats av Conference on Jewish Material Claims Against Germany, eller Jewish Claims Conference.

Metapedia skriver att ”Jewish Claims Conference (JCC) är en organisation för judar med krav på ersättning för förföljelser under Tredje riket. Organisationen startade sin verksamhet 1951 av Zionist Jewish Agency under ledning av Israels förste president Chaim Weizmann och World Jewish Congress under ledning av Nahum Goldmann för att kompensera de drabbade för förlusten av egendom, förföljelser samt andra orsaker såsom avskedandet från arbetsplatser och restriktioner i det tyska samhället.” Sedan starten 1952 har inte mindre än 400 miljarder svenska kronor betalats ut till 4,3 miljoner judar.”

”Tyskland har betalat kompensationer i många år nu. Den sista grupp som omfattas av detta program är judiska människor från de forna Sovjetrepublikerna”, skriver Voice of Russia.

Det återstår att se om Voice of Russia får rätt.


  • Publicerad:
    2012-11-03 23:38