INRIKES. Uddevalla tingsrätt låter inte längre åhörare få titta på rättegångar, med hänvisning till eventuell smittspridning. 

Från och med tisdag låter Uddevalla tingsrätt inte längre åhörare att få besöka förhandlingarna. Inskränkningen görs för att stoppa en eventuell smittspridning.

Nu får bara de olika parterna och vittnen komma dit, om det inte förekommer undantagsfall. Tingsrätten kan besluta om ordningsregler i de lokaler där allmänheten har tillträde, förklarar Arne Åkerström, chef för tingsrätten, i ett mejl till Sveriges Radio.

Vad som ska anses vara undantagsfall från förbudet, ska bedömas från person till person. Ordningsreglerna får inte vara diskriminerande, godtyckliga eller på annat sätt framtagna av ovidkommande skäl, men det tycker inte Åkerström att de är.

”Det finns givetvis en risk att beslutet uppfattas som att tingsrätten vill undandra sig insyn eller granskning, inte minst om det skulle framställas så i media. Som jag tidigare framhållit är det dock min övertygelse att allmänheten har förtroende för tingsrättens verksamhet och förståelse för att alla, även domstolarna, måste bidra till en minskad smittspridning i samhället”, skriver Åkerström till Sveriges Radio.

Många tingsrätter har börjat sätta upp plexiglas mellan parterna i rättegångssalen, flera andra tingsrätter är på väg att göra samma sak. På en del ställen har man ställt in rättegångar om någon av parterna är över 70 år. På vissa rättegångar har en eller flera av parterna deltagit digitalt.


  • Publicerad:
    2020-11-25 17:15