KRIGSBROTT Från såväl FN som USA:s försvarsdepartement kommer nu anklagelser mot ukrainska styrkor om att ha använt människor som sköldar under striderna vid ett vårdhem i östra Luhansk i mars.

Ryska styrkor överträdde den 24 februari gränsen till Ukraina. Två veckor därefter angrep rysk trupp vårdhemmet i Stara Krasnianka i östra Luhansk, som för tillfället ska ha varit bemängt med ett stort antal ukrainska soldater. Av 71 funktionsnedsatta patienter ska enligt uppgifter 22 ha överlevt sammandrabbningen.

Av ukrainska myndigheter och i ukrainsk press beskylldes den ryska sidan därefter för att helt oprovocerat ha tagit livet av cirka 50 skyddslösa personer. Dessa uppgifter motsägs emellertid i en rapport från den 29 juni författad av Förenta nationerna.

I rapporten fastslås att såväl ryska som ukrainska soldater under det pågående kriget gjort sig skyldiga till att åsidosätta civilbefolkningens säkerhet. Vidare påpekas med eftertryck att Genèvekonventionen i tydliga ordalag förbjuder bruket av mänskliga sköldar.

I sammanhanget lyfts konfrontationen i Stara Krasnianka i mars fram som ”ett emblematiskt exempel”. Den evakuering av personal och patienter, som vårdhemmets ledning vädjade till ukrainska myndigheter att låta verkställa, kunde inte genomföras, då ukrainska trupper hade minerat hela området.

Under de följande blodiga striderna som varade i tre dagar hade personal och patienter ingen tillgång på vare sig vatten eller el.

Ukrainarna placerade dem i en dödszon

FN är dock inte ensamt om att ifrågasätta Ukrainas agerande vid detta tillfälle.

David Crane, före detta anställd vid USA:s försvarsdepartement och erfaren utredare av krigsbrott, ser det som sannolikt att ukrainsk trupp i Stara Krasnianka i mars överträdde internationella krigslagar.

— Saken är den att civila inte kan bli medvetna mål, punkt! betonar han till AP och tillägger:

— Ukrainarna placerade dessa personer i en dödszon. Och det får man inte göra!

Ukrainas åklagarmyndighet har ännu inte inkommit med något svar på FN-rapporten, men uppger att man nu undersöker i vilken mån ukrainska soldater verkligen var närvarande i Stara Krasnianka under konfrontationen där i mars.