BILDERBERGMÖTET. USA:s intressen i Ukraina var i fokus på årets Bilderbergmöte. Framförallt oroar sig världseliten nu över en allians mellan Ryssland och Kina.

Både sossar och moderater tar direktiv av Bilderberggruppen.

Både sossar och moderater tar direktiv av Bilderberggruppen.

Under förra helgen hölls det 62:a Bilderbergmötet, denna gång i Köpenhamn. De allra flesta Bilderbergmöten har varit hemliga och deltagarna såväl som arrangörerna har tidigare förnekat mötenas existens. Men efter Internets intåg har sanningen till slut uppdagats och vad som tidigare kallats ”konspirationsteorier” är nu sedan bara ett par år tillbaka en allmänt vedertagen sanning.

Bilderberggruppen brukar beskrivas som en informell världsregering där företagsledare och politiker träffas och i samförstånd avgör världens affärer i vad många kritiker menar är en korporativ snarare än en demokratisk anda. Centralt i årets diskussioner var inbördeskriget i Ukraina och hur västvärldens oligarker kan hjälpa den judiska Porosjenkoregeringen att vinna det.

En sak som oligarkerna oroade sig över på Bilderbergmötet var Rysslands energiavtal med Kina, som de menar är riktat mot Ukraina för att Ukraina inte ska ha så mycket att vinna på att sabotera Ryssland gasleveranser till EU. En stor fara nu är enligt Bilderberggruppen att Ryssland och Kina närmar sig varandra ekonomiskt och politiskt. Detta skulle kunna leda till svårigheter för vad bilderbergarna kallar ”Global governance” (världsregering).

En annan sak som diskuterades är det faktum att trots att Ukraina är en av världens främsta vapenexportörer säger sig nu Kievregeringen ha brist på vapen, eller snarare brist på folk som vill hålla i vapnen.

En anmärkningsvärd sak på mötet var att väldigt få representanter för EU:s industrialister tilläts delta i Ukrainadiskussionerna. Anledningen tros vara att dessa (varav många är tyskar) mest ser bekymmer med sanktionerna mot Ryssland och därför inte vill understödja dessa. Ett av undantaget var Sveriges utrikesminister och oljemagnat Carl Bildt, som dock är ökänd för att under hela sitt liv alltid ha satt USA:s intressen först.

Källa:
The Bilderberg Club on the Ukrainian Issue


  • Publicerad:
    2014-06-07 14:37