UKRAINA. Ukrainas judiskt ledda parlament förbjuder ”kommunism och fascism”, men i praktiken gäller bara förbudet kommunism och nationalsocialism. Samtidigt byts beteckningen ”Stora fosterländska kriget” ut mot ”Segern över nazismen”.

Ukrainas judiske president Petro Porosjenko tillsammans med Bilderberg-deltagaren Stefan Löfven.

Ukrainas judiske president Petro Porosjenko tillsammans med Bilderberg-deltagaren Stefan Löfven.

Med 254 av 425 röster togs ett beslut om att förbjuda ”kommunism och fascism” samt användandet av symbolik från ”totalitära kommunistiska och nationalsocialistiska regimer” samt ”förnekande” av att det skulle vara något fel med dessa ideologier. Detta innebär att till exempel hakkorset och hammaren och skäran nu är förbjudna symboler i Ukraina och att mängder av gatunamn måste döpas om.

De som bryter mot förbudet fängslas i mellan 5 – 10 år. Specifikt anges i lagen nationalsocialistiska symboler från 1939 – 1945 och kommunistiska symboler från 1917 – 1991.

Samtidigt beslutas att samtliga organisationer som kämpat för Ukrainas självständighet under 1900-talet skall betraktas som ”frihetshjältar”, trots att dessa organisationer allmänt betraktas som just fascistiska. Detta inkluderar Stepan Banderas Organization of Ukrainian Nationalists (OUN) och dess militära gren Ukrainian Insurgent Army (UPA).

Stepan Bandera var en ukrainsk nationalistledare som under Andra världskriget sattes i koncentrationsläger av Tysklands ledare Adolf Hitler. Anledningen var att Hitler ansåg det lämpligast att samarbeta med en annan mer moderat nationalistledare.

Under kriget utförde Banderas UPA etnisk rensning och massakrer på främst polacker och judar, krigsbrott tyskarna kom att få skulden för. Historiker beräknar att mellan 60 000 – 100 000 polska civila massakrerades i västra Ukraina. Även många av de tyskvänliga nationalistledarna kom att mördas av UPA.

Det ukrainska parlamentet, som leds av den judiske talmannen Volodymyr Hrojsman under överinseende av den judiskättade presidenten Petro Porosjenko och den judiske premiärministern Arsenij Jatsenjuk, beslutade också att avskaffa beteckningen ”Stora fosterländska kriget” och i stället benämna Segerdagen den 9 maj ”Segern över nazismen under andra världskriget”.

Källor:
Kiev förbjuder ”kommunism och fascism”
Ukraine bans Communism & Nazism, celebrates UPA nationalists as ’freedom fighters’
Ukraine outlaws Communist names in fresh break with Soviet past
Wikipedia: Organization of Ukrainian Nationalists


  • Publicerad:
    2015-04-11 09:58