ISRAEL. De ultraortodoxa områdena är mycket mer nedsmittade med corona, detta gör att områdena sätts i karantän, vilket skapar en motreaktion hos områdets invånare.

Hostande och nysande ultraortodoxa judar. Skärmbild från Al Arabiya

Nordfront har tidigare skrivit om anledningarna till att ultraortodoxa smittas i högre grad än resten av israelerna.

Experter tillskriver orsaken till spridningen på de ultraortodoxas trångboddhet och deras stora familjer. Djup misstro mot statsmakten, okunnighet om hälsorisker bland religiösa ledare, en motvilja mot elektroniska och sekulära medier som man anser står i motsättning till religiösa föreskrifter, samt en ”hängiven entusiasm för gemensamma aktiviteter”.

Nu när de ultraortodoxa områdena sätts i karantän och den israeliska polisen upprätthåller de förordningar som är uppsatta, uppstår konflikter mellan de judiska grupperna. Vanliga israeler har kallat de ultraortodoxa för mördare för att de inte följt reglerna om att inte samlas i större grupper och därmed underlättat smittspridning i resten av den judiska gruppen.

Nu sprids det en film som visar upp ett barn som kallar polisen för nazister och hostar mot de som filmar honom. I bakgrunden kan man se en äldre man som nyser mot en polis.

Nordfront har även tidigare skrivit om juden Baruch Feldheim i USA som hostade på polisen när de grep honom för att han hamstrat medicinsk skyddsutrustning och sålt dem till ockerpriser under den rådande coronapandemin.

Det finns flera judiska organisationer (ADL, LICRA) som har som uppgift att bekämpa ”antisemitism” och aktivt skapar en lagstiftning i Västerländska nationer som fängslar människor, när de beklagar sig och skriver om olika judiska beteenden.


  • Publicerad:
    2020-04-08 15:05