Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Umeåpolis vidhåller: “Vi vill inte ha några extrema åsikter!”

Av Simon Holmqvist, 2017-12-15
simon.holmqvist@nordfront.se

MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Efter Näste 6:s framgångsrika kupp under Musikhjälpen i Umeå gick ett polisbefäl ut i radio och uttryckte att polisen inte vill att ”extrema åsikter” uttrycks på torget i Umeå. När Nordfront ber honom utveckla skyller han på ”fulklippning”, men håller likväl fast vid sin ståndpunkt.

För ”extremt” för Umeåpolisen? Foto: Nordfront.se.

Det var under onsdagen som medlemmar i Näste 6 genomförde en manifestation på Kärlekens torg i Umeå, mitt under Musikhjälpens livesändning. ”Barn är inte till salu”, är årets tema för Musikhjälpen och därför höll man upp en banderoll med budskapet ”Förinta barnsexhandeln! Gå med i Nordiska motståndsrörelsen”.

LÄS MER: ”Förinta barnsexhandeln!” – Näste 6 kuppade Musikhjälpen

Dagen efter genomförde P4 Västerbotten en intervju med polisbefälet Jörgen Lundin, där han gav uttryck för den kontroversiella åsikten att polisen inte ville se ”extrema åsikter” i centrala Umeå:

— Vi vill ju inte att ett sånt här arrangemang ska vara någon plats för att göra någon marknadsföring för extrema åsikter. Vår målsättning var ju att de inte skulle utföra någon marknadsföring på Rådhustorget. Nu var de endast där endast någon minut så vi bedömer det som lyckat att de inte fick tillfälle att marknadsföra sig i någon större omfattning.

När Nordfront når Jörgen Lundin bekräftar han att Umeåpolisen anser att Motståndsrörelsens åsikter åtminstone till viss del är extrema och att de vill hindra att sådana uttrycks centralt i Umeå. När Lundin frågas om det verkligen är polisens uppgift att avgöra vilka åsikter som är extrema eller ej så skyller han istället på att SR har klippt ut en stor del av intervjun.

— När vi får en radiointervju så klipper dem ihop radiointervjun. Jag satt i 20 minuter med radioreportern, så det var ingen direktsändning. Hela mina meningar kommer inte med.

Men finns det något som du sa under intervjun som borde ha kommit med eller?

— Men precis det jag sa för en sekund sedan.

Det Lundin syftar på är att han tidigare utvecklat problematiken med ”extrema åsikter” genom att hävda att det kan leta till ”brottsliga handlingar”.

För att Jörgen Lundin inte ska kunna skylla på ”fulklippning” igen så väljer Nordfront att publicera samtalet i sin helhet, helt utan klippningar:

Listen to ”2017-12-15: Umeåpolis: ”Vi vill förhindra att extrema åsikter uttrycks på torget”” on Spreaker.

Om polisens neutralitet
Att polisen ska vara neutral i sin tjänsteutövning, likväl som alla som är anställda inom offentlig sektor, är något som diskuterats flitigt under det senaste året. Framförallt med tanke på polisutredaren Peter Springares visselblåsningar, där han berättar mycket och ingående om hur det är att arbeta polisiärt i det mångkulturella Sverige. Springare uttryckte då politiska åsikter, men gjorde det under sin fritid och som privatperson varför hans agerande inte ansågs vara tjänstefel.

Jörgen Lundin däremot uttalar sig i egenskap av polis. Först i statlig radio och sedan i ett samtal med en medlem i Nordiska motståndsrörelsen, som han påstår sig söka ”dialog” med. Vad säger då lagen om hur polisen får eller bör uttrycka sig i dylika sammanhang?

Den viktigaste lagen är objektivitetsprincipen, som regleras i grundlagen. Mer specifikt i Regeringsformen 1 kap:

Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet. Lag (1976:871).

Frågan är alltså hur förenligt det är med grundlagen att visitera människor med motiveringen att man anser att helt andra personer, kopplade till samma politiska parti, tidigare har visat ”våldsamma tendenser”. Mer intressant blir detta med sakligheten och opartiskheten när en polisman offentligt går ut med att han anser ett visst politiskt partis åsikter vara ”extrema”.

I polisförordningen 10 § regleras också hur polisen ska bete sig i kontakt med allmänheten:

Anställda vid Polismyndigheten och Säkerhetspolisen ska i kontakter med allmänheten med beaktande av omständigheterna och situationen agera så hänsynsfullt som möjligt, visa behärskning och uppträda på ett sätt som inger förtroende.

Här kan man fråga sig på vilket sätt Umeåpolisen anser sig ha uppfyllt sin skyldighet att inge förtroende hos medlemmar i Nordiska motståndsrörelsen, när man i statlig media och i samtal menar att deras åsikter är ”extrema” och samtidigt berättar att dessa kommer att visiteras varje gång man genomför en offentlig politisk manifestation i Umeå.

Om poliser som uppvisar partiskhet eller i sin tjänsteutövning är i en situation där jäv kan misstänkas har polislagen 7 § att säga:

En polisman eller annan anställd vid Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen får inte besluta om eller vidta en åtgärd i ordningshållande verksamhet om
1. frågan angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om åtgärden kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för honom eller henne själv eller någon närstående,
2. han eller hon eller någon närstående som anges i 1 är ställföreträdare för den som åtgärden rör eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av åtgärden, eller
3. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans eller hennes opartiskhet.

Frågan är ifall polisbefälen Jörgen Lundin eller Andreas Persson, som beordrade visitationen av aktivisterna och motiverade den för undertecknad med att ”andra inom NMR har uppvisat våldsamt beteende”, verkligen har agerat objektivt i sin tjänsteutövning samt uppträtt på ett sådant sätt att de inger förtroende.

Intressant i sammanhanget är också att det inte endast är polisen i Umeå som tycks arbeta för en stad där yttrandefriheten inte är högsta prioritet. Nordfront har tidigare kunnat rapportera om att Umeå kommunfullmäktige implementerat censurlagar, där man stoppar åsikter som ogillas av fullmäktigepresidiet från att framföras när fullmäktige sammanträder. Nyligen implementerades censuren i samband med att kommunpolitikern Henrik Agerhäll ville diskutera problem i ett mångkulturellt bostadsområde.

LÄS MER: Umeå kommunfullmäktiges censurkampanj fortsätter: Ledamot fick inte tala om brottslighet bland invandrare

Angående Umeåpolisens försök till ”dialog” säger nästeschef Robert Eklund:

— När en företrädare för polisen i Umeå gör ett ställningstagande mot det budskap vi ämnar att föra fram samt offentligt proklamerar att detta budskap inte får framföras på vissa ställen, då finns inte utrymme för dialog. Vi kommer att sprida vårt budskap där vi önskar sprida det, oavsett vad polisen säger.


  • Publicerad:
    2017-12-15 19:47