UNDERSÖKNING. Under tisdagen släpptes Anseendeindexet för Myndigheter 2016 från undersökningsbolaget TNS-SIFO. Undersökningen visar att Polismyndigheten tappar för andra året i rad och att Konsumentverket ligger i topp.

fjollor

Förtroendet för den svenska polisen rasar…

Undersökningen sker för femte året i rad och har kommit att bli en värdemätare för hur allmänheten upplever myndigheterna. I ett pressmeddelande om den nya mätningen skriver TNS-Sifo:

Okontroversiella expertmyndigheter har återigen högst anseende. Deras starka kort är allmänhetens bild av hög kompetens och framgång vilket årets förstaplats, Konsumentverket, är ett gott exempel på. På samma parametrar tappar Polismyndigheten.

— Polisen tappar mark i frågor som rör framgång och kvalitet i tjänsteutövningen. Organisationen står inför stora utmaningar och både politiker och den egna ledningen ber om ytterligare resurser för att klara uppdraget. Det påminner om skolans situation för några år sedan, säger Toivo Sjörén, opinionschef på TNS Sifo.

Enligt undersökningen upplever 46% av allmänheten polisens mediebild som negativ och anseendet påverkas betydligt av problembilden inom ansvarsområdet. För att förbättra polismyndighetens anseende ger undersökningsbolaget följande råd:

1. Hålla vad de lovar
2. Effektiva i sin verksamhet
3. En god servicenivå

Inget av de ovanstående är något som idag förknippas med polisen.

Det genomsnittliga värdet för myndigheterna går upp mot föregående års mätning och bland myndigheterna i den absoluta botten hittar vi bland annat: Skolverket, F-kassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

Undersökningen genomfördes mellan den 3-20 juni 2016 via en webbpanel och antalet intervjuer var 6 015 stycken.

Källor:
Polisen tappar trots ökat anseende för svenska myndigheter
Myndigheternas anseende och hur mediebilden påverkar allmänheten


  • Publicerad:
    2016-07-06 22:15