NATO Att Nato valde att bjuda in representanter från Kiev trots Ungerns invändningar får nu skarp kritik av Ungerns utrikesminister Peter Szijjarto. Han menar att krigsalliansen brutit mot sina egna regler.

Under tisdagens Nato-möte i Bryssel där man bland annat anslöt Finland till krigsalliansen höll även Natos ”Ukrainakommission” möte. Nato valde att bjuda in representanter från Kiev, trots att Ungern motsatte sig detta, vilket nu får skarp kritik av Ungerns utrikesminister Peter Szijjarto.

”Vi kom hit [till Bryssel] med förhoppningen att ingen skulle ifrågasätta giltigheten i vårt tidigare gemensamma beslut att Nato inte är en part i kriget som pågår hos vår granne [Ukraina] och allt allt måste göras för att förhindra en direkt konflikt mellan Nato och Ryssland”, skriver Szijjarto på Facebook, som citeras av RT.

Vidare skriver utrikesministern att inbjudan till Kiev trots Ungerns invändningar ”strider mot principen om enighet bland Nato-allierade” men att Ungern för att visa god vilja ändå deltar på mötet. Natobeslut kräver som regel konsensus bland medlemsländerna, men Ukrainakommissionen satte krigsalliansen upp utan att ta hänsyn till Ungerns invändningar.

Szijjarto tillägger också att Ungern inte kommer att stödja någon ”integrering” av Ukraina i krigsalliansen för än Kiev återger landets ungerska minoritet samma rättigheter som man hade före den Nato-stödda Maidan-kuppen 2014.

Efter det västvänliga regimskiftet i Kiev har Ukrainas minoriteter, såsom rysktalande, ungrare och polacker, bland annat fråntagits tidigare rättigheter att undervisa sina barn på sina respektive modersmål. Szijjarto menar att Ukraina har kommit med löften om att förbättra situationen för ungrarna under flera års tid, men trots kritik från Europarådet har Kiev bara infört ännu fler lagar som påbjuder ukrainska språket i all undervisning.