FRÄMLINGSINVASIONEN. EU-kommissionen har lagt fram ett förslag som innebär att det land som vägrar att öppna upp sina gränser för de främmande horderna från tredje världen ska få betala 250 000 euro per ”flykting” som landet inte tar emot. Ungerns utrikesminister säger att hans regering inte tänker ge efter för EU:s utpressningar.

Péter_Szijjártó_in_Ecuador_4

Ungerns utrikesminister Peter Szíjjártós.

EU har beslutat att bestraffa de länder som inte tänker öppna upp sina gränser för främlingsinvasionen. I det senaste förslaget från EU-kommissionen ska länder som vägrar att ta emot så kallade ”flyktingar” få betala en straffavgift på 250 000 euro per främling som landet inte tar emot.

Ett av de EU-länder som motsätter sig EU:s folkmordspolitik är Ungern. Landets utrikesminister säger att hans regering inte tänker vika sig för EU.

— Ungerns regering kommer inte att ge efter för utpressning, sa Ungerns utrikesminister Peter Szíjjártós efter att ha närvarat på ett två dagars långt möte med Visegradländerna och Det östliga partnerskapet.

Förutom Ungern ingår Polen, Tjeckien och Slovakien i den så kallade V4-gruppen. I det östliga partnerskapet ingår Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland som alla mer eller mindre motsätter sig massinvandring till Väst.

Den ungerske utrikesministern menar att EU-kommissionens förslag är ”icke-europeiskt” och inte kan godkännas samtidigt som han understryker att det är ungrarna och inte EU som har rätten att bestämma vilka som ska få bo i Ungern.

— Det är inte Bryssel utan ungrarna som ska bestämma vilka som är välkomna att bo i landet, säger Szíjjártós bestämt.

Polens utrikesminister Witold Waszczykowski är också likt Ungerns utrikesminister starkt kritisk mot EU-kommissionens förslag.

— Jag funderar fortfarande på om det ska tas seriöst, eftersom det låter som ett aprilskämt, säger han.

Enligt den ungerska regeringens talesperson Zoltán Kovács är kommissionens förslag ”hårresande”.

— Regeringen vill ha ett Europa där medlemsstaterna själva kan besluta om frågor som berör dem, exempelvis vilka de vill leva med tillsammans i framtiden, sa han.

Förra året drog Ungern tillsammans med Slovakien EU:s förslag om tvingande flyktingkvoter till EU-domstolen och nu har Högsta domstolen i Ungern gett klartecken för en folkomröstning i frågan. Frågan som ungrarna kommer att få besvara ja eller nej på lyder: ”Kommer du att tillåta att Europeiska Unionen får mandat att besluta om att icke-ungerska medborgare ska få bosätta sig i Ungern utan Nationalförsamlingens godkännande?”.

Folkomröstningen kommer att hållas i slutet av september eller i början av oktober detta året och med tanke på ungrarna starka motstånd mot massinvandringen lutar det åt ett nej i frågan.

Källa:
Ungersk minister: Vi ger inte efter för utpressning


  • Publicerad:
    2016-05-06 15:20