GEOPOLITIK En av Ungerns främsta tankesmedjor skriver i en analys att EU:s sanktionskrig mot Ryssland riskerar att isolera Europa från omvärlden. En total kollaps av ekonomin kan vänta av den förda politiken, varnar man.

Det är den ungerska tankesmedjan XXI. Század Intézet [”21:a århundradets institut” på svenska] som analyserat den pågående ekonomiska situationen i EU. Författaren av analysen, András Biró, skriver bland annat att EU i sin sanktionspolitik endast tjänar Washingtons geopolitiska intressen, snarare än att man representerar sina egna.

Som exempel tar Biró den pågående energikrisen, som mycket väl kan leda till en ekonomisk och politisk kollaps i EU. Genom att bara diskutera ett importstopp av rysk energi har EU själva bidragit till att öka osäkerheten på marknaden och därmed också den skenande prisökningen på energi inom EU.

”Den självförstörande nonchalansen inför att säkra försörjningskedjor leder bland annat till högre energipriser, stigande inflation och dyrare levnadskostnader, och mardrömmen med hela industrier som stänger ner på grund av stagflation eller akut gasbrist är inte längre något otänkbart”, varnar han.

Enligt Biró visar flera historiska exempel att sanktioner och handelsblockader inte leder till regimskiften eller ”demokratiseringsprocesser” och väldigt sällan hindrar motståndaren från att uppnå sina politiska mål.

Analytikern konstaterar också att Tysklands gröne ekonomiminister Robert Habecks ständiga utspel och varningar om att tyska industrier kan komma att behöva stänga ner i vinter om man inte lyckas fylla importkvoten av naturgas inte är ”ett tecken på att sanktionspolitiken fungerar”.

Ifall Habecks varningar besannas och stora delar av den tyska industrin stängs ner kommer Tyskland enligt Biró inte bara att drabbas av lågkonjunktur. Då väntar tider med en radikal försämring av levnadsstandarden och även massiva regimkritiska protester på gatorna.