UNGERN. I flera resolutioner, som antogs förra veckan av det ungerska parlamentet, framgår det att alla ungerska studenter måste besöka minnesplatser bundna till ”Förintelsen”.

I måndags förra veckan antogs tre resolutioner i vilka det framgår att den ungerska läroplanen bör ändras. Det nya förslaget gör gällande att samtliga av landets elever måste besöka minnesplatser efter ”Förintelsen”. Platserna som avses är det polska Auschwitz-Birkenau och Förintelsens minnescenter i Budapest.

Förslaget stöddes av samtliga partier i parlamentet, utom det nationalistiska partiet Jobbik. Jobbik föreslog istället att man skulle besöka ett kommunistiskt arbetsläger i det ungerska Recsk. Två av partierna i parlamentet avstod från att rösta om förslaget.

Källa:
Parliament approves resolutions on school trips to Auschwitz, other memorial sites


  • Publicerad:
    2013-06-25 12:45