FOLKUTBYTET. GP publicerar en artikel som problematiserar den låga nativiteten i västvärlden och den pågående befolkningsexplosionen i Asien och Afrika. Artikeln har bland annat spridits av en SD-kvinna som uppmanar europeiska kvinnor att skaffa ”minst 2,1 barn var”.

År 1900 bodde en fjärdedel av alla människor i Europa. Idag, 120 år senare, utgör européerna knappt en tiondel av jordens befolkning, trots att antalet invånare i Europa nästan fördubblats under 1900-talet. Anledningen till Europas demografiska tillbakagång är befolkningsexplosionen i andra delar av världen. I Asien har befolkningen fyrdubblats och i Afrika sjudubblats under samma period.

Så inleds en artikel som universitetslektor Andrej Kokkonen igår fick publicerad i Göteborgs-Posten. Kokkonen skriver vidare i artikeln att situationen är ännu mer dramatisk vid en närmare granskning, då den befolkningstillväxten som ändå sker i till exempel Sverige helt beror på massinvandringen. Det ”demografiska maktskiftet” menar skribenten kommer förändra vilka värderingar som dominerar världspolitiken, eftersom det främst är mer konservativa och religiösa grupper som förökar sig medan ”feminister och miljöaktivister” är dåliga på att reproducera sig.

Artikeln har rubriken ”Håller västvärlden på att avskaffa sig själv?” och har bland annat delats av Mira Aksoy som är aktiv i SD:s ungdomsförbund Ungsvenskarna. På Twitter verkar Aksoy uttrycka stöd för etnonationalism när hon skriver följande:

Aksoy är själv etniskt halvkurdisk men är född och uppvuxen i Sverige och gästade nyligen alternativhögerpodden Vita pillret, där hon menade att hon har en helt svensk kulturell identitet. Hennes medverkan i podden föranledde att hon blev ”avstängd” från Ungsvenskarna. Att hon nu dessutom uppmanar europeiska kvinnor till demografisk kamp mot de utomeuropeiska horderna kommer förmodligen inte ses med blida ögon av SD-ledningen.


  • Publicerad:
    2019-09-24 20:50