REPRESSION. I ett unikt mål har Göteborgs tingsrätt beslutat att konfiskera ett plakat som Nordiska motståndsrörelsen bar vid sin demonstration i Göteborg 2017. Plakatet visade en bild av journalisten Willy Silberstein med texten ”Förbrytare!” och är alltså nu olagligt.

Nordiska motståndsrörelsen revolterade mot makthavare och förbrytare i Göteborg den 30 september 2017.

Journalisten och juden Willy Silberstein var en av de personer som pekades ut som ”förbrytare” på plakat som bars vid Nordiska Motståndsrörelsens demonstration i Göteborg den 30 september 2017. Silberstein anmälde plakatet och en förundersökning om förtal inleddes, men någon ansvarig kunde dock inte identifieras.

Därmed startade en långdragen och unik rättsprocess. Silberstein ansökte om att Göteborgs tingsrätt skulle konfiskera skriften enligt tryckfrihetsförordningen. Varken tingsrätten eller sedermera hovrätten ansåg det dock bevisat att plakatet var en tryckt skrift, och bara tryckta skrifter kan konfiskeras.

Högsta domstolen fann dock i april förra året att det var fråga om en tryckt skrift, och skickade tillbaka målet till tingsrätten. Idag kom tingsrättens slutliga dom. Plakatet förklaras konfiskerat.

Tingsrätten konstaterar inledningsvis att plakatet är en tryckt skrift som burits omkring vid en demonstration och därigenom har blivit utgiven. Av utredningen framgår dock att ingen ansvarig har kunnat identifieras.

Detta gör målet unikt. Eftersom det inte har gått att identifiera någon person som spridare, författare eller tryckare har Silbersteins juridiska ombud använt möjligheten att väcka en så kallad objektiv konfiskationstalan. Därmed är tingsrättens utslag slutgiltigt.

Förutom konfiskering innebär domen att det också blir straffbart att sprida plakatet igen, exempelvis genom att använda kopior av det vid en demonstration.

— En annan konsekvens är att andra personer som på det här sättet blev utsatta för förtal har möjlighet att väcka talan och på samma sätt få upprättelse, säger vänsterextremisten och systemlakejen Robin Enander på Juridikfronten, som varit ett av ombuden.

Den skattefinansierade Juridikfronten kommer, enligt Enander, de närmaste dagarna att kontakta flera av de övriga som blivit utpekade på andra plakat och upplysa om möjligheten att gå till domstol på samma sätt som Silberstein gjort.

Eftersom inga ansvariga utgivare eller spridare torde hittas för dessa plakat heller, kommer därmed skattebetalarna att få finansiera även dessa för samhället ”viktiga” rättegångar för att få ett antal plakat konfiskerade.

Källa:
NMR-plakat konfiskeras i unikt mål


  • Publicerad:
    2020-02-06 22:55