MEDIA. Den liberala tidningen Upsala Nya Tidning, UNT, verkar vara ovillig att avslöja att en manlig pedofil förgrep sig på en pojke och inte en flicka.

unt ljug

Bild på lögnen i UNT. Foto: Nordfront.

UNT skrev nyligen om ett fall där en präst förgripit sig på en konfirmand. Tidningen ville dock inte skriva att offret var en pojke, utan kallade offret för ”hon” i pappersupplagan.

Någon verkar ha påpekat felet då ordet ”hon” byttes ut mot det könsneutrala ”konfirmanden” när artikeln publicerades på nätet. Tidningen gick alltså från att påstå att offret var en flicka till att inte specificera om offret var flicka eller pojke. Att gå från lögn till sanning och säga att offret var en pojke var dock ett för stort steg för UNT som alltså verkar vilja dölja den homosexuella aspekten i det här fallet.

Hamilkar, moderator på Flashback, upptäckte och uppmärksammade UNT:s fel i en tråd på Flashback. Användaren skriver:

Som läsarna av ”Aktuella brott och kriminalfall” har noterat (se (FB) Präst häktad för våldtäkt mot barn (pågått en längre tid)) har en präst i Uppsala stift åtalats för våldtäkt mot barn, efter att upprepade gånger ha haft sexuellt umgänge med en konfirmand. Igår kom domen, som naturligtvis lagts upp på en filhost och länkats i ABoK-tråden. Av denna framgår det utmärkt tydligt att det rör sig om homosexuellt umgänge. GM är en man – gift med en annan man, fö – och BO är en ung pojke. Naturligtvis benämns pojken bara som ”Sekretess A”, men han omnämns som ”han” tiotals gånger i domen, och de sexuella handlingar som beskrivs förutsätter dessutom tydligt att BO har en manlig uppsättning könsorgan.

Eftersom det rör sig om ett brott inom Uppsala Nya Tidnings spridningsområde, återges domen i en fyrspaltare på sida sex i tidningens pappersupplaga idag. Ett rimligt referat av domen och dess resonemang. Utom i ett avseende. UNT kallar nästan konsekvent konfirmanden-brottsoffret ansträngt könsneutralt för ”konfirmanden”. Men vid ett tillfälle bryter man gränsen mellan att mörka och att ljuga:

”Under en vecka bodde konfirmanden hemma hos prästen. Hon var då konstant rädd och kände sig hotad av prästens blick.”
— UNT:s pappersupplaga 31/12 2014, s. A6

Uppenbarligen har någon hört av sig till tidningen, för i den artikel i samma ämne som ligger på tidningens websida står det nu konsekvent bara det könsneutrala konfirmanden. Kunde man inte beskriva honom som flicka, var brottsoffrets kön uppenbarligen inte av allmänintresse. Men prästens kön, det har varit allmänintresse alldeles sedan storyns upprinnelse.

Av någon anledning…

Källa:
UNT byter kön på våldtäktsoffer


  • Publicerad:
    2015-01-02 16:45