MEDIA. Granskningsnämnden fäller Uppdrag Granskning för en intervju med en granne till den rasfrämmande terroristen Rakhmat Akilov.

I ett inslag av Uppdrag granskning från den 25 april lät SVT-programmet en kvinnlig granne till terroristen Rakhmat Akilov kommit till tals. Detta skulle man inte ha gjort enligt Granskningsnämnden som menar att hon gett uttryck för felaktiga åsikter och därför borde ha tillrättavisats eller stoppats. Granskningsnämnden skriver i sitt beslut:

”I programmet intervjuades en person som gav uttryck för en uppenbart kränkande syn på personer av arabiskt ursprung. Att detta kränkande uttalande förekom och lämnades okommenterat gör att nämnden fäller inslaget”.

Vad som varit ”uppenbart kränkande” är att grannen sagt att hon inte vill ha kontakt med araber. Intervjuaren ifrågasatte att Akilov skulle ha varit arab, men borde alltså enligt Granskningsnämnden ha ifrågasatt vad grannen känner eller helt och hållet censurerat det invandringskritiska uttalandet. Intervjun lät så här:

Granne: ”Jag sa ’Nej, tack.’ Jag går. Jag vill inte kontakt i alla fall med, med arabiska. Jag orkar inte, jag är trött på folket.”

Reportern: ”Men han var inte arab?”

Granne: ”Ja, jag vet inte, det är samma skitjävel.

Granskningsnämnden har vid ett flertal tillfällen fällt inslag som varit neutrala och sakliga, vilket i vissa fall hotar ”demokratin”. I nämnden sitter en ordförande och sex ledamöter, samtliga är utsedda av regeringen.

Källa:
Uppenbart kränkande uttalande i Uppdrag granskning


  • Publicerad:
    2018-10-31 13:20