TYSKLAND. Enligt tysk media ska Alternativ för Tysklands medlemmar uppmanas smyga med sina egentliga åsikter för att undvika avlyssning från säkerhetspolisen.

Tysk media har i dagarna rapporterat om en ”intern rapport” som ska bevisa att Alternativ för Tysklands (AfD) partiledning råder sina medlemmar att tona ned sin retorik för att undvika trakasserier från makthavarna. Bland annat råds medlemmarna att undvika begrepp som ”utländsk infiltration” och ”etniskt utbyte”.

Den påstådda rapporten har föranlett tyska politiker från olika läger att kräva att AfD:s medlemmar nu ska börja övervakas av säkerhetstjänsten. Exempelvis menar socialdemokraten Ralf Stegner att partiet aktivt bekämpar konstitutionen och att de därför bör hållas under uppsikt.

AfD:s ungdomsavdelning i Niedersachsen kommer att rösta till helgen om att lägga ner sin avdelning i området efter att lokal säkerhetstjänst meddelat att de kommer att börja övervaka medlemmar.

Björn Höcke från AfD:s mer radikala falang menar dock att oron är ”politisk sängvätning” och ingenting man bör påverkas av.

Källa:
German lawmakers call for AfD monitoring by domestic security services


  • Publicerad:
    2018-11-06 20:35