ISRAEL. Mossad har enligt ett flertal källor köpt hundratusen coronatest och förväntas inhandla tusentals fler, vilket ett uttalande av Israels premiärministern tycks bekräfta. Chefer på landets hälsoministerium tonar dock ned betydelsen av inköpen.

Journalisten Alisa Odenheimer visar på webbsidan Bloomberg hur Israels underrättelseorganisation Mossad från oklar källa förvärvat hundratusen coronavirustest och tycks planera att lägga vantarna på tusentals fler. Det ska emellertid vara oklart i vilken grad de är användbara.

Mossad, som vanligtvis inte är engagerat i inköp, kom in i bilden på grund av den rådande bristen på coronatest i Israel, rapporterar websidan Ynet utan att ange sin källa. I rapporten framgår det att testen köptes från två länder i en ”komplicerad” transaktion, medan Barak Ravid på Channel 13 hävdar att testen härrör från två speciella länder med vilka Israel inte har några diplomatiska relationer.

Detta är den andra övervakningsorganisation som Israel anlitar för att hantera pandemin. Tidigare i veckan blev inrikessäkerhetstjänsten Shin Bet auktoriserad att använda teknologi, ursprungligen utvecklad i syfte att bekämpa ”terrorism”, till att identifiera individer, som smittade personer kan ha kommit i kontakt med. Det faktum att denna typ av teknologi nu nyttjas av en statlig myndighet har kritiserats hårt av många, som ser det som ett farligt intrång i människors privatliv.

Hälsoministeriets biträdande chef Itamar Grotto har, enligt Ynet hävdat att de test, som Mossad har förvärvat, inte inkluderar föremål som det för närvarande råder brist på, som till exempel så kallade provstickor.

Grottos chef, Moshe Bar Siman Tov, har i Army Radio vidare sagt att ministeriet till att börja med skulle behöva försäkra sig om att testen inte passerat ”bäst före datum” och att de verkligen fungerar för sitt syfte.

Oidentifierade äldre tjänstemän ska har förklarat för Ynet att Mossad levererade vad man skulle och att deras leveranslinje fortfarande står öppen i väntan på nya inköp.

Premiärminister Benjamin Netanyahu sade tidigare i veckan att Israel har för avsikt att öka antalet dagliga test till åtminstone tretusen och sannolikt även till femtusen.

Medan regeringar världen runt förtvivlar över bristen på tester, har få funnit metoder att lösa den.

Antalet officiellt bekräftade fall smittade av coronavirus i Israel tog från onsdag till torsdag ett hopp på tjugotvå procent och hamnade på 529 individer, inklusive sex allvarligt sjuka. Hittills har inga avlidit.


  • Publicerad:
    2020-03-21 15:45