NATO En regeringskälla uppger för Aftonbladet att Sverige inte kommer att möta Turkiets krav om att utvisa kurdiska terrorister.

Enligt en regeringskälla till Aftonbladet kommer Sverige inte att möta de krav på att utlämna kurdiska terrorister till Turkiet, som landet har ställt på regeringen för att Sverige ska få gå med i Nato.

Det berättas att regeringen bearbetar sju ärenden om personer som Turkiet vill att Sverige ska utlämna. Personerna beskrivs av Turkiet ha terrorkopplingar, men enligt källan kommer regeringen att avslå alla förfrågningar.

— Det här är ärenden som Sverige kommer att ge avslag på. Sannolikt allihopa, säger uppgiftslämnaren.

Avslagen kommer sannolikt att motiveras med att de kurdiska partierna och organisationerna inte är brottsliga i Sverige.