De allierade har efter andra världskriget beskrivits som de goda krafterna som kämpade mot ondskan. Men hur såg dåtidens engelsmän på en sådan som Winston Churchill? En upphittad teckning antyder att man hade en annan uppfattning.

Den genomsnittsliga människan lär ha matats med tusentals skildringar om andra världskriget, alla fullständigt ensidiga som utmålar tyskarna som onda och de allierade som goda. Uttrycket ”segraren skriver historien” känner de flesta till, men är nog inte medvetna om den hjärntvätt de utsatts för sedan barnsben.

Hjärntvätt? Du kanske tvivlar. Beskriv då gärna med något annat ord vad skildringar som upprepats tusentals gånger som hela tiden utmålar ena sidan som ond och andra sidan som god får för effekt på en människa, inklusive dig själv.

Vår uppfattning av det förflutna påverkas givetvis starkt av hur historien skildras i filmer, litteratur osv. Att vår uppfattning om olika skeenden i historien skulle stämma överens med verkligheten finns det naturligtvis inga garantier för. Vi har exempelvis fått lära oss genom åtskilliga filmatiseringar m.m. att det brittiska folket stod enade i det heroiska försvaret av sin ö ledda av den beundransvärde och store krigsledaren och demokraten Winston Churchill.

Men hur såg dåtidens engelsmän på Churchill och kriget? Var de alla övertygade om att de kämpade på den goda sidan i ett krig mot ”det nazistiska barbariet”?

Under renoveringar av golvet i Biskopspalatset vid Elykatedralen i England, hittade hantverkarna nyligen en teckning på en av de gamla golvbrädorna. Nu har man slagit fast att teckningen är autentisk och från andra världskriget. Trägolvet renoverades mitt under kriget 1941-42 och kanske var det någon av arbetarna, eller någon annan med anknytning till kyrkan, som gjorde den.

Som tidsstudie är teckningen intressant. Tecknaren hade uppenbarligen inte uppfattningen att hans land slogs för det goda mot det onda.

”You stinkweed Churchill you cunt”. Uttrycket ”Stinkweed” var ett öknamn på Churchill som lär ha myntats av Lord Halifax på grund av Churchills grava alkoholism. Framför Churchill står en soldat. Bredvid soldaten en text som lyder: ”Hmmm Churchill din krigshetsare” och vidare ”du super och röker medan vi dör”. Till vänster om de två figurerna ses ett brittiskt stridsflygplan dyka ner och avfyra sina kulsprutor mot en kvinna och två barn ståendes bredvid en hakkorsfana.


  • Publicerad:
    2012-03-15 00:00