OPINION. Folkfientliga politiker och profithungriga företagare har gjort gemensam sak för att förstöra Torslanda genom en planerad asylförläggning på Lilleby Camping. Karl Lindholm informerar om förläggningen och skriver om hur du kan göra för att sinka eller stoppa planerna.

lilleby2

I åratal har den lilla västkustpärlan Torslanda klarats sig ifrån det mångkulturella experimentet. Idag är Torslanda ett av få områden i Göteborg där majoriteten fortfarande är etniska svenskar. Men nu har politiker och profiterande företagsledare bestämt att även detta område skall få bli en del av experimentet.

Lilleby är beläget i Torslanda på ön Hisingens västra halva och vetter ut mot havet. Trots att det ligger på mångkulturella Hisingen har Torslanda varit den del som skonats ifrån Hisingens alla skottlossningar, explosioner, mord och stenkastningar som mångkulturen fört med sig. Detta beror enkom på att Torslanda undsluppit bära bördan invandringen fört med sig.

Trots att aldrig mångkulturen fått fotfäste har alltid Torslanda fått prova på mångkulturen sporadiskt, detta då grannorten Biskopsgården ligger alldeles intill. Invandrargäng ifrån Biskopsgården har i åratal terroriserat svenskarna i Torslanda genom återkommande stölder, misshandlar, rån och mordförsök. På grund av detta har Torslanda alltid visat på ett starkt motstånd mot de kriminella invandrargängen, inte minst Torslandaungdomarna som lokalt engagerat sig i olika nationella grupperingar genom åren.

Över allas huvuden har nu beslut tagits om att Lilleby Camping – närbeläget populära badplatsen Sillvik – skall bli plats för uppemot 200 ”flyktingar”. Tanken är att göra om campingen till en så kallad trailerpark. 80 stycken villavagnar har redan i dagarna placerats på campingen och den 1 oktober är tanken att ockupanterna skall flytta in. Villavagnarna hyrs ut av Svenska Semesterhem AB till campingägarna Smögens Camping AB som i sin tur indirekt fakturerar skattebetalarna.

lilleby1

Trailerpark för 200 ”nysvenskar”. Foto: Nordfront.se

Intressant i detta fall är att VD i båda bolagen är asylbaronessan tillika moderatledamoten Ami Höglund. Ami har sedan tidigare gjort stor profit på skattebetalarna via sitt tredje bolag Drömbyn AB, där hon de senaste tre åren gjort en vinst på 35 miljoner kronor. Att Moderaterna Göteborg i detta fall röstade nej till förslaget i Fastighetsnämnden blir tragikomiskt då samtidigt deras kollega från Kalmars kommunfullmäktige Ami Höglund profiterar på det. Så den som tror att Moderaterna börjat ta tag i ”flyktingfrågan” borde omvärdera sina tankar.

Etableringen av boendet i Lilleby är bara början av vad som komma skall, så här började det i de nästintill krigshärjade områdena i Biskopsgården, Bergsjön, Angered, Hjällbo med mera. Svenskar har fått fly ifrån dessa områden. Till bland annat Torslanda.

Det vi kan konstatera är att det inte går att fly undan mångkulturen, förr eller senare kommer den ikapp oss. Om inte motstånd görs! De som jobbar för mångkulturen och låter högst har idag maktpositioner i samhället och gör många gånger även profit på det, därför måste röster höjas ifrån lokalbefolkningen!

Skapa opinion
Vi utan maktpositioner måste höras, allt motstånd är bra motstånd! Den lokala kassörskan, hemmafrun, skiftarbetaren, gymnasieeleven, fotbollstränaren, vi som aldrig får vår röst hörd – vi måste höras och sätta ner foten. Motstånd kan göras i massvis av olika former. Detta gäller inte bara boende i Lilleby och Torslanda utan detta gäller alla orter som nu får detta påtvingat uppifrån. Vi har sett att motstånd gett resultat tidigare, bland annat de tänkta modulhusen som skulle ha placerats i andra delar av Göteborg och asylboendet i Haninge.

Detta är bara några få exempel och visar att det lönar sig att göra motstånd! Skapa opinion, tala med grannar, sprid information om mångkulturens konsekvenser, skriv insändare till den lokala tidningen, debattera på sociala medier. Precis som Torslandaborna redan nu gör i Facebook-grupperna Grannar i Torslanda och Grannar i Torslanda – Utan censur!

Överklaga beslut
Efter opinion skapats måste handling ske. Kontakta ansvariga såsom kommun, markägare, företag. Kräv informationsmöten, svar, säkerhet! Vem ansvarar för att din dotter inte längre kan ta bussen hem själv? Gör företaget detta? Låt dem få det hett om öronen. Kräv att få ut detaljplan. Många gånger strider detaljplan mot bygglov då processerna för detta går oerhört fort. Samla dina grannar och bekanta i närområdet och lämna in en överklagan därefter! Om detaljplanen ej är korrekt strider det mot plan- och bygglagen. När du som individ direkt berörs av beslutet skall förvaltningsbesvär åberopas och överklagan skall lämnas till den nämnd som tagit beslutet – i detta fall fastighetsnämnden. För resterande kommuninvånare gäller laglighetsprövning, detta kan alla som bor inom kommunen åberopa. Överklagan skickas då istället till första instans förvaltningsrätten. Överklagan måste göras senast 3 veckor efter beslut tagits, det gäller både vid förvaltningsbesvär och laglighetsprövning.

Agera direkt
Går allt som det ska och boendet går i stöpet blir det tyvärr ändå bara en temporär lösning då krafter uppifrån kommer fortsätta påtvinga oss mångkultur och allt vad det för med sig! För att förhindra detta krävs det att arbetet mot vansinnet fortgår, detta kräver engagemang! Det räcker inte att bara engagera sig när sitt eget drabbas, upplysta svenskar måste arbeta kollektivt och motarbeta alla boenden – på alla orter!

Därför agerade Motståndsrörelsen under lördagen genom att med tusentals utdelade flygblad informera om den planerade flyktingförläggningen samt skapa kontakt med Torslanda-bor.

lilleby4

Vill du också organisera dig på din ort och hjälpa till i kampen för ett fritt och enat Norden! Tveka då inte att kontakta din lokala organisation.

/Karl Lindholm


  • Publicerad:
    2016-09-05 23:00