INRIKES. Beslutet om ökad flyktingmottagning i Uppsala kommun gick över nämndens befogenheter. En överklagan har nu lett till att frågan rivs upp och ska tas om i fullmäktige i höst.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Uppsala kommun bestämde i januari i år att öka flyktingmottagandet år 2014. Planen var att öka från 350 till hela 500 nyanlända flyktingar och så kallade ”ensamkommande barn”. Men beslutet överklagades av Jessica Ohlsson från Sverigedemokraternas ungdomsförbund.

– En nämnd får inte ensamt fatta beslut i en sådant principiellt viktig fråga för kommunens ekonomi och bostadssituation. Det finns också flera politiska åsikter om invandringen. Vi vill ha en diskussion om det i fullmäktige, säger Jessica Ohlsson.

Förvaltningsrätten ger nu Ohlsson rätt och anser att utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut har stridit mot kommunlagen. I domen skriver man att beslut som är principiellt viktiga och har ett tydligt politiskt inslag ska fattas av fullmäktige. Nämnden har därmed överskridit sina befogenheter.

Folkpartisten Mohamad Hassan som är ordförande i just utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden anser dock att de inte har gått över sina befogenheter, utan har fattat beslutet enligt fullmäktiges delegationsordning. Hans argument för att försvara beslut som är odemokratiska framfördes inte då han trodde de skulle vinna oavsett.

– Jag trodde vi skulle vinna det här ändå. Men vi kommer inte att gå vidare och överklaga till Kammarrätten. I stället tar vi debatten med Sverigedemokraterna i fullmäktige. De har gjort exakt samma sak i Trelleborgs kommun. Det är ju uppmärksamhet kring deras egen flyktingpolitik de vill ha med sitt överklagande, säger Mohamad Hassan.

Alliansen har tidigare försökt göra en upphandling av Uppsala kommuns IT-verksamhet vilket beslutades genom kommunstyrelsen. Dock drog de rödgröna igång en namninsamling för att göra det till en fullmäktigefråga istället. På frågan om man försöker minska insynen i vissa beslut svarar Hassan att Sverigedemokraterna enbart vill lyfta sin politik och att IT-upphandlingen var ren populism.

Uppsala kommun rapporterade år 2013 ett underskott på hela 12,5 miljoner kronor vilket ledde till att 33 procent av kommunens belysning släcktes ner i bland annat parker och grönområden. Huruvida kommunen nu kommer att besluta om fortsatt ökat flyktingmottagande kommer att bestämmas i fullmäktige i höst efter valet.

Relaterade artiklar:
Uppsala beviljar 2,4 miljoner till nytt zigenarexperiment
För lite genuspropaganda på förskolor i Uppsala?

Källa:
Flyktingbeslut måste tas om


  • Publicerad:
    2014-07-08 15:55