BIOLOGISKA VAPEN EU, WHO samt USA uppges finansiera ukrainsk forskning på patogener – vilka WHO nu uppmanar Ukraina att oskadliggöra – och som enligt ryska utrikesministeriet är avsedda som vapen.

Världshälsoorganisationen (WHO) råder Ukraina att förstöra de skadliga patogener (sjukdomsalstrande organismer) som förvaras i landets folkhälsolaboratorier – för att förhindra ”potentiella läckage” som skulle kunna sprida sjukdom bland befolkningen, uppger FN-organisationen till Reuters.

I likhet med en rad andra länder driver Ukraina folkhälsolaboratorier, så kallade biolabb, där forskning bedrivs om hur man kan minska det hot mot människor och djur som farliga sjukdomar utgör.

Landets biolaboratorier får stöd av EU och WHO, och har även allmänt ansetts erhålla finansiering av USA.

Biosäkerhetsexperter menar nu att Rysslands militära aktion i Ukraina och bombandet av dess städer har ökat risken för spridandet av dessa patogener, givet någon av ovan nämnda faciliteter skulle skadas.

WHO förklarade på torsdagen i ett mejl till Reuters att de har samarbetat med ukrainska folkhälsolaboratorier i flera år för att främja den säkerhetspraxis som syftar till att förhindra ”oavsiktliga eller avsiktliga utsläpp av patogener.”

Organisationen skriver:

Som en del av detta arbete har WHO starkt rekommenderat hälsoministeriet i Ukraina och andra ansvariga organ att förstöra skadliga patogener för att förhindra eventuella utsläpp.

WHO uppger i mejlet inte när man började ge denna rekommendation, lika lite som man specificerar vilka sorters patogener och toxiner (gifter) som förvaras i landets laboratorier, eller i vilken mån de nämnda rekommendationerna har följts.

Ukrainas laboratoriekapacitet har varit föremål för ett växande informationskrig sedan Ryssland för drygt två veckor sedan började föra in trupper i landet.

På fredagen kallade Ryssland till ett möte med de femton medlemmarna i FN:s säkerhetsråd.

Vid mötet gjorde man gällande att Ukraina driver biologiska vapenlaboratorier med stöd från det amerikanska försvarsdepartementet.

Denna anklagelse har tidigare upprepade gånger förnekats av Ukraina och USA, där regeringstjänstemän varnar för att Ryssland kan använda den som förevändning för att placera ut sina egna kemiska eller biologiska vapen.

WHO: ”Vi vet inget om några biologiska vapen

Izumi Nakamitsu, FN:s högste representant för nedrustningsfrågor, sa på fredagen till säkerhetsrådet att FN ”inte känner till” något biologiskt vapenprogram i Ukraina – ett land som, påminde Nakamitsu, i likhet med Ryssland, USA och 180 andra länder anslutit sig till ett internationellt förbud mot sådana vapen.

Andra FN-tjänstemän uppges av Reuters ha betonat att WHO i sitt arbete med Ukraina inte har någon kännedom om aktiviteter i landet, som skulle bryta mot internationella fördrag ”inklusive sådana rörande kemiska eller biologiska vapen.

USA:s biträdande utrikesminister judinnan Victoria Nuland bekräftade tidigare i veckan ryska uppgifter om förekomsten i Ukraina av hemliga biologiska forskningsanläggningar med potentiellt farliga ämnen och biologiska substanser.

Det amerikanska perspektivet på frågan är främst risken för att anläggningarna ska hamna i ryska händer.

Rysk militär kungjorde den 7 mars sin upptäckt av runt 30 laboratorier i Ukraina där, menar man, biovapen sannolikt har framställts.

I sammanhanget hävdas att USA satsat drygt 200 miljoner dollar på ukrainsk biologisk forskning, samt att det östeuropeiska landets försvarsministerium varit involverat i USA:s militära biologiska forskningsprogram.

Nuland sade i veckan i USA:s kongress:

— Ukraina har biologiska forskningsanläggningar, och vi är nu bekymrade över att ryska styrkor kan försöka få kontroll över dem. Vi arbetar med ukrainarna om hur de kan förhindra att något av detta forskningsmaterial hamnar i de ryska styrkornas händer.

Maria Zacharova på det ryska utrikesministeriet kommenterar Nulands uttalande på följande sätt:

Under de senaste dagarna har de farhågor, som vi i flera år givit uttryck för, rörande USA:s framställning av militära biologiska substanser på ukrainskt territorium under ledning av de berörda amerikanska specialstyrkorna, besannats.

Ryska utrikesministeriet: ”USA-ledd forskning om biologiska vapen

Zakharova uppger vidare att Ryssland kommit över såväl dokument som biologiska substanser, vilka tillsammans påvisar förekomsten av en pågående USA-ledd ukrainsk forskning om biologiska vapen.

När den ryska militära operationen i Ukraina väl tog sin start ska enligt Zacharova order ha givits om en utradering av bevis för detta projekt.

Ukrainas hälsominister Viktor Liashko har enligt Rysslands hälsoministerium givit direkta direktiv om oskadliggörandet på ukrainska laboratorier av ett antal patogener lämpade som vapen.

Det ska här röra sig om substanser som genererar sjukdomar såsom mjältbrand, kolera, pest och tulemani.

Kinas utrikespolitiske talesperson Zhao Lijan betonar i sammanhanget att USA har 336 olika biologiska forskningslaboratorier i 30 olika länder och han menar att det nu åligger USA att redogöra för syftet med dem.