USA. Efter att en förälder till en femtonårig flicka som var elev på den kristna privatskolan Whitefield Academy i Kentucky publicerat en bild på sin dotter bärandes en regnbågströja på sociala medier stängdes flickan av från skolan. Enligt skolans uppförandekodex tolereras inte homolobbypropaganda och skolan menar att regnbågsbilden bara var det senaste i raden av brott mot skolans värdegrund från 15-åringen.

Regnbågsfotot på femtonåriga Kayla Alford som fick henne avstängd från den kristna privatskolan Whitefield Acadamy. Foto: Facebook.

Det var när Kimberly Alford från den amerikanska delstaten Kentucky publicerade en bild från hennes dotter Kaylas femtonårskalas som den kristna privatskola som dottern studerade på reagerade. På bilden ser man nämligen hur Kayla har på sig en regnbågströja och sitter framför en regnbågstårta, universella symboler för homolobbyn som strider mot Whitefield Acadamys värdegrund.

— Hon var lycklig, hon såg vacker ut. Självklart, i egenskap av mor, tog jag en bild av henne när hon blåste ut ljusen och publicerade på Facebook, säger Kimberly Alford till NBC News.

Strax efter att modern postat bilden på Facebook kom dock ett brev från Whitefield Acadamy, som delgav att dottern Kayla stängs av från skolan med omedelbar verkan.

I brevet, som signerats av skolans rektor Bruce Jacobson den 6 januari, skriver skolan:

WA:s skolledning har fått kännedom om en nyligen tagen bild, som publicerats på sociala medier, vilket uppvisar en hållning av moralisk och kulturell acceptans som strider mot Whitefield Academys övertygelser. […] Vi har förtydligat [för Kayla] att allt vidare främjande, hyllning, eller annan handling eller attityd som strider mot Whitefields filosofi inte skulle tolereras. Med tanke på detta måste vi tyvärr meddela att Kayla stängs av från skolan med omedelbar verkan.

I en kommentar från Whitefield Acadamy som citeras av NBC förtydligar skolan att födelsedagsbilden endast var droppen som fick bägaren att rinna över vad gäller den unga eleven:

Oriktig medierapportering som cirkulerar hävdar att studenten i fråga stängdes av från vår skola endast på grund av ett inlägg på sociala medier. Under hösten hade vi ett möte med studenten där vi gav henne en sista chans att börja följa vår uppförandekodex. Tyvärr har hon inte levt upp till överenskommelsen och har därför blivit avstängd.

”Gay Girl, Good God”
I en intervju har också modern bekräftat att flickan sedan oktober har haft en slags villkorlig skolgång på grund av vissa ”uppförandeproblem”. Bland annat ska Kayla ha skolkat och blivit påkommen med en e-cigarett. Andra elever ska även ha varit obekväma med flickans ”upplevda sexualitet”.

Enligt modern ledde uppmärksamheten kring dotterns sexualitet till att hon av skolan fick boken ”Gay Girl, Good God”, vars författare Jackie Hill Perry är en tidigare lesbian som säger sig ha blivit botad från sin homosexualitet av Gud. Enligt Kimberly Alford har dottern haft möten med skolans kurator varje vecka för att gå igenom boken, fram tills hennes avstängning.

Whitefield Acadamy har mött hård kritik för agerandet och anklagats för ”intolerans” mot den avstängda flickan och hennes eventuella sexuella avvikesler. Men i skolans student/förälder-handbok står det tydligt att elever vars hem inte är i linje med skolans kristna värdegrund kan komma att stängas av:

Whitefield Academys bibliska roll är att arbeta tillsammans med hemmet för att fostra barnen att bli Kristus-lika. Ibland kan atmosfären eller uppträdandet i ett visst hem vara i strid med eller i opposition mot den bibliska livsstil som skolan förordar. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, sexuell omoral, homosexuell orientering eller en oförmåga att stödja en biblisk standard för rätt och fel. Ifall hemmamiljön inte är i harmoni med skolans dogmatiska tro på Jesus Kristus i centrum och skriftens auktoritet och en biblisk livsstil, kommer det att bli svårt för skolan att samarbeta med hemmet och uppnå målet att studenten blir Kristus-lik. I sådana fall förbehåller sig skolan rätten att vägra inskrivning av en elevkandidat eller avbryta en inskrivning av en student.

I en överklagan skriver Alford till skolan att dottern ”inte borde hållas ansvarig för en tårta som jag köpte utan intention att främja en hållning av moralisk och kulturell acceptans som strider mot Whitefield Academys övertygelser”. Skolan har inte velat träffa modern, påstår hon, men ledningen har gått med på att ändra dotterns avstängning till en frivillig avslutning av studierna så att det inte hamnar i hennes papper.

Kimberly Alford uppger sig vara mycket besviken över att hennes dotter tvingades avbryta sina studier på den kristna privatskolan.

— Kayla hade nära vänskapsband med studenter, föräldrarna är fantastiska. Jag bara hatar att detta hände. Whitefield var inte bara dålig, jag gillade den verkligen. Jag ville att hon skulle ta examen därifrån, säger modern till NBC.

Kayla går numera på en statlig skola och försöker, enligt modern, att ”anpassa sig” så gott det går.

Källa:
Christian school expels teen after rainbow sweater and cake were deemed ’lifestyle violations’


  • Publicerad:
    2020-01-16 09:00