UTRIKES Den ryska utrikesministern Sergej Lavrov har i kommentarer lämnat Ryssland ståndpunkter i den pågående diplomatiska krisen mellan Ryssland, Ukraina och NATO.

Vid en presskonferens under gårdagen meddelade Sergej Lavrov att Ryssland har fått ett skriftligt svar från USA på den kravlista man lämnade till västmakten. Ryssland hade bland annat krävt att krigsalliansen NATO:s utvidgningar i det ryska närområdet ska upphöra.

Svaret från USA var enligt Lavrov tyvärr negativt, och han säger:
 
 —Den huvudsakliga frågan är vår position om den oacceptabla utvidgningen av NATO österut och placeringen av väldigt destruktiva vapen som kan hota den ryska federationens territorium.

Lavrov menar att det dokument som den amerikanske utrikesministern Anthony Blinken skickat till honom inte ger någon lösning på de ryska farhågorna om en NATO utvidgning. Han menar vidare att det är påtagligt när de västerländska kollegorna reagerar på ryska förslag så hänvisar man alltid till överenskomna principer i det europeiska området och att NATO har rätten att expandera och att ingen nation har rätten att förhindra detta.

Enligt den ryska utrikesministern är det troligt att hela det amerikanska svaret kommer till allmänhetens kännedom inom en snar framtid. Han tillägger dock att man tillsammans med USA och Ukraina har kommit överens om att hemlighålla den gemensamma korrespondensen, men att han hyser inga tvivel om att dokumentet kommer att läcka inom den närmsta framtiden.

Lavrov säger också om USA inte är villiga att kompromissa sin ställning gällande säkerhetsfrågor i Europa så kommer Ryssland att vara lika motvilliga att kompromissa gällande de krav man framfört.

Fortsatt dialog?

Pressekreteraren för Kreml, Dimitri Peskov, kommenterade det amerikanska svaret med att säga att President Putin kommer att utvärdera det amerikanska svaret. Han menar också att möjligheterna för en dialog fortfarande finns och att den möjligheten alltid bör finnas. Men att det finns ganska stora skillnader i parternas synsätt.