UTRIKES. I dag invigdes USA:s första missilbas i på en gammal flygbas i södra Rumänien. Anledningen till att man vill ha missilförsvar i Europa sägs vara för att försvara Europa från anfall främst från Iran.

USA:s förre president George Bush presenterade för drygt tio år sedan en plan om att placera ut militära anläggningar i Europa som försvar mot anfall från länder utanför Europa. Då var planen att baserna skulle ligga i Polen och Tjeckien, något som USA:s nuvarande president Barack Obama har valt att ändra på.

Istället för att följa den ursprungliga planen har man istället valt att anlägga ett missilförsvar på en gammal flygbas i södra Rumänien. Men ytterligare en missilbas har planerats att tas i bruk i Polen under 2018. Förutom missilbaser ingår även fyra amerikanska örlogsfartyg med samma typ av missiler som de som används på basen.

USA uppger att anledningen till att man vill ha ett missilförsvar i Europa är för att kunna försvara Europa från anfall av fientliga stater, så som Iran. Tanken är då att man ska kunna skjuta ner robotar långt innan de når sina mål.

Redan när det europeiska missilförsvaret presenterades kom Kreml med stark kritik. Nu menar man att missilerna i själva verket finns där för att skydda Europa från eventuella anfall från Ryssland. Troligt är att Ryssland snart kommer att börja upprätta motåtgärder. USA menar att de nuvarande missilerna omöjligt kan användas mot de ryska kärnvapenstyrkorna på grund av bland annat geografiskt läge, men Kreml tror att de robotar som finns där idag kommer att ersättas med allt mer avancerad teknik.

USA bygger även nya missilbaser i Kalifornien och Alaska.

Källa:
USA ska försvara Europa


  • Publicerad:
    2016-05-12 21:50