USA har nu haft 4 år med budgetunderskott som överstiger tusen miljarder dollar. I år gick USA:s federala regering back med 1327 miljarder dollar. Detta enorma budgetunderskott skulle kunna jämföras med EU:s totala budget på 191 miljarder dollar.

US-total-outlays-and-receipts-from-2000-to-2012

Fortsatta budgetproblem har gjort att USA nu snabbt närmar sig det fiskala stupet, dvs när amerikanska lagar förbjuder USA att fortsätta låna. Om ingen överenskommelse nås mellan presidenten och kongressen innan nyår kommer det få ödesdigra konsekvenser för landet. Dessutom finns det stora budgetproblem för olika delstater och kommuner (counties).

Här är en sammanfattning av USA budget mellan 1 oktober 2011 och 30 september 2012:

USA:s federala budget 2012 (miljarder dollar)
Skatter och övriga intäkter 2 468,6
Pensioner – 819,7
Sjukvård – 846,1
– Medicare (äldreomsorg) – 484,5
– Offentlig sjukvård – 4,7
– Forskning – 33,0
– Medicaid (sjukvård för låginkomsttagare) – 323,9
Utbildning – 153,1
– Förskolor, grundskolor, gymnasium – 87.8
– College, högskola annan högre utbildning – 13,2
– Övrig utbildning, forskning mm – 52,1
Försvar – 902,2
– Militära utgifter – 716,3
– Veteranpensioner – 129,6
– Militärt bistånd – 12,5
– Ekonomiskt bistånd – 43,8
Välfärd – 451,9
– Matbistånd (SNAP) – 113,5
– Arbetslöshetsunderstöd – 109,0
– Arbetsskadeförsäkringar – 8,3
– Bostäder för socialt utsatta – 59,6
– Övrig socialhjälp – 161,6
Samhällsskydd – 62,0
– Polisen (FBI) – 32,1
– Domstolsväsende – 21,6
– Fängelser (federala) – 8,3
Transporter – 102,6
– Motorvägar och andra marktransporter – 65,3
– Flygplatser mm – 25,9
– Hamnar och vattentransporter – 10,5
– Övrigt – 0,8
Statsförvaltning – 33,6
– Exekutiv och lagstiftande förvaltning – 19,0
– Finans- och övrig förvaltning – 14,7
Övriga utgifter – 199,6
– Grundforskning – 17,1
– Insättningsgaranti – 26.9
– Glesbygdsstöd – 26,1
– Satsningar på förnybara bränslen mm – 15,4
– Intäkter från postväsendet + 5,8
– Stöd till finanssektorn – 37,8
– Satsningar på miljö och minskade utsläpp – 9,5
– Stöd till naturvård och biologisk mångfald – 11,9
– Bostadsbyggnadsprojekt – 16,2
– Katastrofhjälp och samhällsutveckling – 31,7
– Vattenförsörjning – 10,9
– Sport och fritid – 3,6
– Intäkter från finanssektorn + 1,7
Statslåneränta – 224.8
Utgifter totalt – 3 795,6
Resultat 2012 – 1 327,0


  • Publicerad:
    2012-12-19 16:18