UTRIKES. Bonusar ska delas ut till utvalda piloter inom den amerikanska marinen för att locka till vidare tjänstgöring.

Foto: US Marine Corps.

Marinkåren i USA kommer att dela ut en bonus på upp till  210 000 dollar (cirka 1,8 miljoner kronor) till utvalda piloter som ställer upp på att förlänga sin militärtjänst med upp till sex år.

Flygbonuslönen, eller så kallad AVB är en särskild lön som används för att ”öka stabiliteten i personaltätheten” av flygofficerare inom marinen.

[AVB] programmet innebär ett proaktivt, kortsiktigt incitament för flygtjänstemän i vissa grader och enheter som nu eller beräknas att snart ha brister i bemanningen.

Bonusprogrammet är ett tecken på den personalbrist som råder inom den amerikanska militären och inom stridsflyget.

Enligt den amerikanske historikern och geopolitiska analytikern Raphael Matthew Johnson har moralen inom den amerikanska militären sjunkit kraftigt under senare år.

Detta har flera orsaker. En av dem är att amerikanska soldater och piloter gör uppdrag långt ute i världen som inte har koppling till något försvar av deras hemland USA, landets säkerhet eller till soldaterna själva.

Andra orsaker är att militären omvandlats till att bli politisk korrekta institutioner för identitets- och hbtqp-politik, där allt fler chefer befordras utan att ha åstadkommit något, medan soldaternas arbetsmiljö försämras.

Rekordmånga piloter infinner sig inte i tjänst. Självmordsfrekvensen bland stridspiloter har också blivit alarmerande i USA, och har utvecklats till en nationell tragedi, anser Raphael Matthew Johnson.


  • Publicerad:
    2020-09-13 18:15